تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ • چاپ کنید    
گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی عطاء‌الله مهاجرانی در برلین

مهاجرانی: از صفر تا صد، يک عدد را انتخاب کنيم

شیرین فامیلی

روز يکشنبه، هفدهم خردادماه، عطاء‌الله مهاجرانی، مشاور مهدی کروبی و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، در يک کنفرانس مطبوعاتی در برلين شرکت کرد. اين کنفرانس را احمد پورمندی، روزنامه‌نگار و فعال سياسی، از طرف شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا تدارک ديده بود و تعدادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ايرانی در آن شرکت داشتند.

Download it Here!

مشکلات سياسی و اجتماعی کنونی ايران از جمله مسأله زنان، قوميت‌ها و اقليت‌های مذهبی، محور پرسش‌هايی بود که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حاضر در اين کنفرانس با عطاء‌الله مهاجرانی در ميان گذاشتند و ديدگاه او را در اين زمينه‌ها جويا شدند.

يکی از روزنامه‌نگاران با اشاره به اقليت‌های مذهبی در ايران از عطاء‌الله مهاجرانی پرسيد: «‌در قانون اساسی ايران، بهاييت به عنوان اقليت دينی به رسميت شناخته نشده است و شما هم از رابطه آن‌ها با اسرائيل سخن می‌گوييد، ولی بايد توجه داشت که برخی از هم‌ميهنان ما به آيين بهاييت گرويده و به آن اعتقاد دارند. به نظر شما چگونه می‌شود اين مسأله را حل کرد؟ آيا امکان تغيير قانون اساسی در اين زمينه وجود دارد؟»

عطاء‌الله مهاجرانی در پاسخ اين پرسش گفت: «‌من معتقد هستم که بهاييت يک اقليت دينی نيست چون کافی است کتاب ايقان ميرزا حسين علی بهاء و بيان ميرزا علی محمد باب شيرازی، يعنی کتاب‌های اصلی و محوری بهاييت را ببينيد که از اديان يهوديت، مسيحيت، اسلام و آيين زرتشتی است و ساختاری که يک دين پيدا می‌کند. می‌‌توانيم بگوييم بهاييت در واقع يک شبه دين است يا دين ساختگی است که در طول تاريخ هم زياد ديده شده است. با توجه به تاريخچه بهاييت در کشور به صورت از بابيت تا بهاييت، توضيح دادن آن به عنوان يک دين با اصطلاح معصومی که ما اکنون داريم، دشوار است.»


دکتر عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی

عطاء‌الله مهاجرانی با تأکيد بر اين‌که ممکن نيست يک روز در قانون اساسی ايران تغييری صورت گيرد و بهاييت به عنوان يک اقليت رسمی دينی پذيرفته شود، افزود: «در ضمن من نگفتم اين اقليت کلاً در خدمت اسرائيل است، بلکه گفتم افرادی را که در کشور ما بازداشت می‌کنند، مواردی است که اتهام آن‌ها بهايی بودن نيست، بلکه ارتباط با اسرائيل است. چون اگر می‌خواستند کسی را به اتهام بهايی بودن بازداشت کنند می‌بايست همه بهاييان را بازداشت می‌کردند، ولی بسياری از بهاييان در نقاط مختلف زندگی می‌کنند و هرگز بازداشت نشده‌اند. اما مواردی وجود دارد که افراد تشکيلاتی را برای امری سازماندهی می‌کنند و متهم می‌شوند، اين بحث ديگری است.»

وی با اشاره به اين‌که افرادی بوده‌اند که بدون شناخت و با سادگی خود تحت تأثير مبلغی با خلق خوش قرار گرفته‌اند که به روستايی رفته و فرزندان آن‌ها را تعليم داده و تعدادی از خانواده‌های روستا بهايی شده بودند، گفت كه اين مسايل را بايد جدا بررسی کرد.

پس از کنفرانس مطبوعاتی، ميزگردی با حضور عطاء‌الله مهاجرانی و جمعی از فعالان سياسی برگزار شد. مشکلات و موانعی که رييس جمهوری آينده در مديريت کشور با آن مواجه است، محور اصلی بحث اين ميزگرد بود.

اما يک روز پيش از اين کنفرانس مطبوعاتی و ميزگرد روز شنبه، شانزدهم خردادماه، جلسه سخنرانی از سوی برخی از فعالان مدنی برلين پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران برگزار شد که فرخ نگهدار از اتحاد جمهوری‌خواهان ايران و از کادرهای با سابقه سازمان فداييان خلق اکثريت و عطاء‌الله مهاجرانی، مشاور آقای کروبی در آن شرکت داشتند.

در اين جلسه فرخ نگهدار ضمن استقبال از حضور عطاء‌الله مهاجرانی دراين جلسه به عنوان فردی از درون حاکميت جمهوری اسلامی که برای اولين بار در ميان بخشی از فعالان سياسی و اپوزيسيون خارج از کشور حضور يافته، ديدگاه‌های دو سازمانی را که در آن فعاليت می‌کند در رابطه با انتخابات رياست جمهوری پيش رو مطرح کرد.


فرخ نگهدار / عکس: نیک‌آهنگ کوثر

فرخ نگهدار درباره تأکيد خود بر نحوه مشارکت دراين دوره از انتخابات رياست جمهوری به راديو زمانه گفت: «‌امروز جامعه ما به رشدی رسيده که می‌داند مشارکت در جهت گشايش فضای سياسی در جامعه و کمتر کردن تشنج در روابط خارجی و مهار هرج و مرجی که احمدی‌نژاد در اقتصاد ايجاد کرده، کنار زدن نظامی‌ها و امنيتی‌ها از حکومت و دولت و روی کار آوردن دولتی که مشی اصلاح‌طلبانه داشته باشد از طريق شرکت در انتخابات است. در عين حال من از تشکل‌هايی که در آن فعاليت می‌کنم، نام بردم که آقای موسوی يا آقای کروبی اميد و اعتمادی را در تشکل‌های ما ايجاد نمی‌کنند که بتواند در مقابل فشارهای جناح راست و باندهای درون حکومت مقاومت کنند.»

فرخ نگهدار افزود: «‌امروز می‌گويم برای شکستن آرای احمدی‌نژاد و خلع او از قدرت حتماً رأی بدهيد. همه شهروندان بروند رأی بدهند، حتی اگر نتوانستند همپوشی کافی با مطالبات خود در کانديداها پيدا کنند، رأی سفيد بدهند. البته مشکل رأی سفيد اين است که اگر شانس اصلاح‌طلبان برای بردن در دور اول زيادتر از احمدی‌نژاد باشد، در عمل يعنی به نفع احمدی‌نژاد ولی اگر شانس اصلاح‌طلبان آن‌قدر نباشد که در دور اول ببرند، رأی سفيد کمک می‌کند که در دور دوم بتوانيم رقابت را ادامه بدهيم.»

در ادامه، عطاء الله مهاجرانی به تشريح ديدگاه‌های خود درباره دهمين دور انتخابات رياست جمهوری پرداخت و در بخشی از سخنان خود با اشاره بر اهميت انتخابات رياست جمهوری در اين مقطع، تأکيد کرد که ما مي‌توانيم با شرکت در اين انتخابات بر سرنوشت کشور تأثير‌گذار باشيم.

وی افزود: «‌هر اندازه ما بتوانيم در انتخابات اين مقطع تأثيرگذار باشيم، می‌توانيم در سرنوشت چهار سال آينده ملت و کشور هم تأثيرگذار باشيم. اين‌که می‌گويم تأثيرگذار باشيم، طبيعی است که اين تأثير متناسب با موقعيت و شأن رييس جمهور است. رييس جمهور در کشور ما نفر اول تصميم گيرنده و تصميم‌ساز نيست، حدود اختيارات رييس جمهور و موقعيت او مشخص است، ولی ما تجربه کرده‌ايم زمانی که رييس جمهوری مانند آقای خاتمی داريم سرنوشت حوزه فرهنگ، سياست داخلی و خارجی و مباحث اجتماعی به گونه ديگری است و وقتی رييس جمهوری مانند آقای احمدی‌نژاد داشته باشم سرنوشت طور ديگری است.»

عطاء‌الله مهاجرانی همچنين گفت: «‌ما به هر مقداری از روشنايی برسيم بايد استفاده کنيم، به عبارت ديگر ما بين صفر و صد يک عدد را انتخاب کنيم، سياه سياه يا سفيد سفيد نمی‌شود. به هر حال در انتخابات ايران چهار گزينه مطرح است، اگر به اين نتیجه برسيم که انتخاب ما در سرنوشت کشور و ملت تأثيری خواهد داشت، طبيعی است که می‌توانيم به جمع‌بندی برسيم. من معتقدم دولت آقای احمدی‌نژاد درمجموع ويژگی‌های خود تا امروز دولتی متناسب با شأن مردم و فرهنگ و تمدن ايران نيست، گرچه او بيش از هر رييس جمهوری در تاريخ انقلاب از ملت سخن گفته است، ولی آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند نماينده ملت ايران باشد.»

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظرهای خوانندگان

الحمد لله که آقای مهاجرانی سکوت سیاستممدارانه خود را شکستند و درباره بهاییان نظر دادند. به این ترتیب همه کسانی که امید به بهبود اوضاع از جانب ایشان و همفکرانشان دارندبایدحساب کار خودشان را بکنند. حواستان باشد غریبه کردن و مورد ظلم قرار دادن از یک جا شروع می شود (در اینجا بهاییان) و دایره اش هی کم کم گسترده می شودتا هر دگر اندیشی را در بر گیرد. این نظر مهاجرانی باید زنگ خطر بزرگی باشد برای همه کسانی که امید با امثال ایشان دارند.

-- افشین ، Jun 10, 2009

مبارک باشد. یک بار دیگر روشنفکر دینی ما نشان داد که انجا که پای بهاییان پیش بیاید ایشان فرقی با آخوند ها ندارند. والا آخوند ها اقلاً همان که هستند نشان می دهند و ادعای روشنفکری ندارند.

-- شهین بادامکی ، Jun 10, 2009

يك نفر در آن جمع نبود به اين آقاى مهاجرانى بگويد آخر اعتقادات مردم را كه نمى شود با جنبه هاى حقوقى آحاد يك اجتماع مخلوط كرد و نتيجه مطلوب گرفت. بهائى ها اگر معتقد به يك درخت هم بودند بايد از تمامى حقوق شهرونديشان برخوردار بودند اگر چنين نيست از عقب افتادگى فرهنگى جامعه است كه شما با اين استدلال وزير ارشادش بوديد! آن استقبال رهبر سابق چريك هاى فدائى هم در حقيقت مزيد بر علت چه در اول انقلاب چه حالا كه سى سال از آن واقعه گذشته بوده و هست

-- كيوان ، Jun 10, 2009

من متاسف هستم از اینکه اقای نگهدار می گویند بروید رای دهید تا زمانی که امثال آقای نگهدار ووو ....جزء مخالفین این حکومت هستند بهتر از نمیشه...............متاسفم

-- سیاوش ، Jun 10, 2009

نگهدار، مهاجرانی پیوندتان مبارک! خدانگهدار مهاجرانی و مهاجرت نگهدارِ نگهدار باد!

-- کشک ، Jun 10, 2009

جناب آقای مهاجرانی ممکنه پس بفرمایید چگونه آقای کروبی و همسر شما خانم کدیور شعار داده اند که حق شهروندی و حق تحصیل مانند همه شهروندان برای بهائیان هم باید آزاد باشد؟ ظاهراً این هم مثل همیشه شعار تبلیغاتی بوده!
اینکه قانون اساسی تغییر نکند و اینکه فقط سه دین مسیحی و یهودی و زرتشتی رسمیت دارند که همان حرف احمدی نژاد است! بهتر است کمی شعاری که میدهید را اوّل بسنجید و بعد وعده بدهید. متأسفم که روشنفکران ایران اینگونه فکر خود را ملاک تأیید ادیان و عقاید مردم قرار میدهند.

-- امید ، Jun 10, 2009

متأسفم برای این همه دروغ که امثال شما برای پیروزی در انتخابات به مردم میگویید، اگر قرار است اصلاحاتی باشد پس چرا قانون اساسی نباید تغییر کند، من از طرفداران آقای کروبی بودم ولی مطمئن باشید که نه تنها من بلکه تمام بهائیان که گول حرفهای شما را خورده اند با این بیانات جدید نظرشان تغییر کرده است.

-- رزیتا ، Jun 10, 2009

آقای مهاجرانی فرموده اند، "من معتقدم دولت آقای احمدی‌نژاد درمجموع ويژگی‌های خود تا امروز دولتی متناسب با شأن مردم و فرهنگ و تمدن ايران نيست، " انگار که طرز تفکر خود ایشان متناسب با شان ایران و ایرانیان هست!
جناب، فرق چندانی بین حضرتعالی و احمد ی نژاد نیست . او را دنیا شناخته و شما و امثال شما را هنوز نشناخته. بیچاره ایرانیانی که به چون شمایی امید بسته اند.

-- علی تفرشی حسینی ، Jun 10, 2009

خانم شيرين فاميلی محترم،
خيلی ممنون که شما از آقای مهاجرانی راجع به وضع بهائيان سؤال کرديد. اين نشانگر انساندوستی و ايران دوستی شماست. ايکاش ممکن بود بازهم ميپرسيديد که آيا ايرانيان ديگر هم اجازه داشتند که کتابهای بهائی را بخوانند؟ آيا ايرانيان ديگر اجازه دارند نظر ديگر راجع به کتابها و تعاليم بهائی داشته باشند؟ چون بنده همان کتاب ايقان را يک نوآوری در تاريخ اديان ميدانم که تناقضهای اديان ادوار گذشته را برطرف کرده و ايمان به دين را در عصر علم و دانش ممکن کرده است. خيلی از اروپئيان تنها از طريق مطالعه ی اين کتاب به آئين بهائی گرويده اند و نسبت به اديان ديگر هم خوشبين شده اند...

سؤال ديگری که ميشد کرد اينست که برای ترساندن يک جامعه ای يک راه همان دستگيری مديران محلی و ملی آن جامعه است. مديران جامعه ی بهائی چه کار ديگری ميکردند که مديران جوامع مذهبی ديگر نميکنند؟ 30 سال مصادره ی مدارک، کتابها، مؤسسات، اموال و خانه ها ی بسياری از بهائيان و شکنجه های سالهای اوليه افراد سرشناس بهائی توانست مدرکی را برای کار خلافی عرضه کند؟ اگر آری، چرا از راههای قانونی که صحت آن مشکوک نباشد به ملت ايران و دنيا ارائه نميکنند؟ اگر نه، پس آيا تکرار تهمت توطئه و وابستگی به اسرائيل کار غير اخلاقی و غير اسلامی نيست؟

-- سرخوش ، Jun 10, 2009

No wonder this regime is in trouble, with so called intellectuals like this idiot who still can not recognize human beings basic rights regardless of their faith we should not expect any breakthrough after this election

-- adam ، Jun 11, 2009

من از آقای مهاجرانی در حیرتم. ایشان عضو ستاد آقای کروبی است و همان طور که خانم کدیور - عضو دیگر این ستاد- در پاسخ به پرسشی در شهر اراک گفته است که بهائیان جزوی از جامعه و شهروندان ایرانی هستند و از حقوق و مزایای کامل شهروندی باید برخوردار باشند. یا این گزارش نیمه کاره و ناقص است یا ایشان دارند فقط نظر خود را در این باره بیان می کنند؛ که در این صورت لازم بود که ایشان به این مساله اشاره می کردند. به نظرم پس از آن حکم آیت الله منتظری این حداقل مساله است که ما حقوق شهروندان را سوای اعتقادات دینی شان به رسمیت بشناسیم و خود را موظف و مکلف به دفاع از آن بدانیم. حقوق شهروندی و منشور حقوق زندگی و بشر آقای کروبی نیز بر این این امر صحه گذاشته است.
گویا آقای مهاجرانی دو سه بیانیه اخیر ستاد کروبی را از یاد برده اند و یا این که گزارش ناقص و شبهه آفرین از این نشست ارائه گشته است.

-- هرمس ، Jun 11, 2009

so sad to see that even an educated islamist is ignorant of teaching and history of the Baha''i Faith. For Mr M's information in the eyes of many Christians Islam is not a religion and yet Muslims are given the same rights as anyone else in Christian nation including the country he si currently residing.

-- persian ، Jun 11, 2009

جناب مهاجرانی ازشما نپرسیدندکه بهاییت دین هست یا نه. سوال این بود که مساله بهاییان را چطور می شود حل کرد.

-- مهران ، Jun 11, 2009

واقعا شرم آور که کسی مثل این جناب دکتر به خودش اجازه بده به اعتقادات افراد دیگه توهین کنه چقدر با فرهنگ تشریف دارند این آقای وزیر فرهنگ دولت اصلاحات . من بهایی نیستم ولی این رو به همه بهایی های عزیز می گم مردم ما این قانون اساسی رو هم عوض می کنن یه روزی....

-- شاپرک ، Jun 11, 2009

دموکراسی وحقوق بشر یواش یواش ومثقالی نداریم .بشر حقوقی دارد که درمنشور سازمان نوشته شده وجمهوری اسلامی هم انرا امضا کرده وزیر پا کذاشته است .مزهب ورنگ وعقیده ی منوشما هم در اصل ان که همان ازاد زیستن و بر خوداری از امنیت است تغیری نخواهد داد.

-- behnam ، Jun 11, 2009

به نظر من مسئله بهائیان و برخوردی که با آنها میشود فقط مختص زمان حکومت فعلی نیست بلکه در زمان شاه نیز و لو با فشار قشر روحانیت هم که باشد بهائیت رسمیت نداشت. لذا مسئله بهائیت به لحاظ بافت فرهنگی و دینی و سیاسی ایران مسئله حساسی است که نباید انتطار داشت که یک حکومت براحتی آنرا برسمیت بشناسد و به نطر من درآینده نیز این مسئله امکان پذیر نخواهد بود. فرمایشات آقای مهاجرانی چه در مسئله انتحابات یا در مساله دیگر بسیار متین است وایشان را تحسین میکنم. اصغر ـ آلمان

-- اصغر ، Jun 11, 2009

آقای مهاجرانی،

بیخود درباره امروز نگفته اند "یوم تبلی السرائر"

شما هم امتحان خودتان را دادید. انشاءالله فرصت بیش از اینش را پیدا نکنید.

-- ع.ت.ح ، Jun 11, 2009

در شگفتم که مطالب شما در این مورد نقض آشکار مبانی بیانیه های آقای کروبی است. همین الان رادیو فرانسه گزارشی دارد در این باره که آقای کروبی از حقوق شهروندی بهائیان دفاع می کند. دوستان و علاقمندان به این لینک مراجعه کنند لطفا

http://www.rfi.fr/actufa/articles/114/article_6817.asp

-- هرمس ، Jun 11, 2009

به گزارش خبرگزاری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، حجت الاسلام مهدی کروبی، یکی از چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه در ایران در دیدار با واحد خلوصی، مسئول کمیتۀ حق تحصیل مجموعۀ فعالان بشر در ایران ( شاخۀ تهران) گفته است : " بهائیان نیز همچون سایرین باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند."

در این دیدار که در دفتر حزب اعتماد ملی صورت گرفت، واحد خلوصی ضمن ارائۀ گزارشی در ارتباط با محرومیت از تحصیل تعداد زیادی از جوانان ایرانی و همینطور موضوع محرومیت از تحصیل بهائیان و مشکلاتی که در این راه برای آنان به وجود می آید، خواستار توجه مهدی کروبی به این مسأله شد. (به نقل از رادیو فرانسه)
http://www.rfi.fr/actufa/articles/114/article_6817.asp

پرسش من این است که چرا این گزارش عجیب و غریب را به این شیوه نامانوس و در آستانه انتخابات به کار برده اید؟ در این گونه موارد حکم می کند که به بیانیه ها و دیگر اظهارنظرهای آنانی که در ستاد آقای کروبی هستند مراجعه نمائید. دستکم آقای کروبی دفاع آشکار و بارزی از حقوق شهروندی بهائیان کرده اند. برعکس آقای موسوی که خانم ابتکار حتا شایعه دفاع بهائیان از موسوی را شبهه افکنی و ناشی از دسایس مخالفین موسوی می داند. این چه شیوه مذمومی است که شما در این زمینه در پی گرفته اید؟ کافی است بیاد بیاورید که منشور حقوق بشر آقای کروبی را فردی یا افرادی مانند باقی نوشته اند.

-- بدون نام ، Jun 11, 2009

نگهدار بدرستی گفت شرکت مهاجرانی مثبت است تا مواضع روشنتر شود. چه خوب و چه بد اگر خوب و بد کلمات مناسبی باشند. مگر بسیاری تعجب نکردند؟ پس تصوراتشان با واقعیات و نظر آقای مهاجانی همگون نبوده است. این که بخودی خود گامی به پیش است. .اگر بسیاری از جریانها و افراد قدرتمند کنونی در قبل یا جریان انقلاب یا حتی پس از آن مواضعشان را بطور مشخص و نه کلی (عدل علی و اقتصاد توحیدی و ....) اعلام میکردند بسیاری از مشکلات و توهمات کاهش میافت. بگذار هرچه بیشتر همگان اعلام موضع کنند. در ضمن کمی منصف باشیم اگر کسی در گفتگو شرکت میکند دلیل پیوند است؟ اگر کسی نظرش بر شرکت در انتخابات است دلیل ..... است؟ همیشه سخن گفتن و اندیشه ورزیدن مثبت است. چنین باد.

-- بدون نام ، Jun 11, 2009

رزیتا خانم
بهاییان هیچ نظر خاصی راجع به این کاندیداها ندارند. اگر یک فرد بهایی در بلاگ یا وبسیت خودش نظر می دهد این باید کاملا فردی و مخصوص به خود ایشان محسوب شود.

-- شاهد ، Jun 11, 2009

اینکه فردی ادعا کند که بهاییان دارای حقوق شهروندی خواهند بود، چیز جدیدی نیست. چون همانطور که می‌دانیم مدتی است که برای بهاییان جرم ساختگی اقدام علیه امنیت ملی را در نطر می‌گیرند و ادعا می‌کنند که به خاطر بهایی بودن کسی را محکوم نمی‌کنند.
شاید بهتر باشد بجای پرسیدن سؤال به صورت عادی، به این صورت پرسیده شود که آیا بهاییان به جرم ساختگی اقدام علیه امنیت ملی متهم خواهند شد یا خیر.

-- بدون نام ، Jun 11, 2009

بايد به آقاي مهاجراني تبريك گفت!! ايشان كه چاپ يك كتاب را افتخار خود ميدانند بد نيست كمي هم به حرفايي كه ميزنند و به هموطنانشان هم فكر كنند. آقا مهاجراني اگر قرار بود كه اديان قبل دين جديد را توضيح بدهند و تائيد كنند كه اسلام هم اكنون وجود نداشت. آقا مهاجراني تهمت جاسوسي ديگر نخ نما شده شما كه مثلا روشنفكريد كمي فكر كنيد كه اين همه جاسوس چگونه آزادانه ميگردند و فقط عده اي از آنها در زندان هستند؟ برخلاف فرمايش شما بايد بگويم كه جاسوسي از كساني بر مي آيد كه فرهنگ تقيه و دروغ را باور دارند ولا بهائيان هرگز هويت خود را حتي در پاي طناب دار نيز انكار نكرده اند. دوما وزير فرهنگ سابق بهائياني كه نه ميتوانند وارد دانشگاه بشوند و نه در دستگاههاي دولتي مي توانند استخدام شوند حتي شغل آزاد هم بسختي ميتوانند داشته باشند چگونه ميتوانند جاسوسي كنند؟؟ بهتر نيست دنبال جاسوس در مناسب بالاي دولتي باشيد؟؟

-- فرهاد ، Jun 12, 2009

what a pathetically ill-informed, or ignorant, or forked-tongue view of the baha'i religion. god have mercy on such a "taareek been" who poses as a "rowshan been!"

-- sangi ، Jun 12, 2009

جناب دکتر مهاجرانی نظری به منشور حقوق بشر کورش که2500سال پیش تدوین نموده و اجرا میشده بیندازید وبعد در مورد حقوق انساتها اظهار نظر نمائید

-- sabetsr ، Jun 18, 2009

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)