May 2008


گفتگو با پروفسور محسن مسرت، اندیشمند و پژوهش‌گر صلح ایرانی مقیم آلمان - قسمت اول
راه اتمی: خطرساز و فاقد امنیت

پروفسور محسن مسرت در گفتگو با رادیو زمانه می‌گوید: «ایران می‌تواند با استفاده از فن‌آوری خودش و برنامه‌ریزی انرژی به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت، کلیه احتیاجات درونی را از منابع درونی با مخارج نسبتا قابل قبول تامین بکند در صورتی که راه درست باشد، برنامه‌ریزی شده باشد، راهی نباشد که تعیین شرایط این راه وصل بشود به اینکه ما حتما انرژی اتمی لازم داریم.»گفتگو با پروفسور سعید ناصری، ریاست دپارتمان ماشین‌سازی مدرسه عالی آکادمی‌های حرفه‌ای برلین
استفاده تک‌بعدی از انرژی در ایران

پروفسور سعید ناصری در گفتگو با رادیو زمانه می‌گوید:‌ «انرژی با تمام جوانب دیگر اجتماع، به اصطلاح اجتماع نوین و مترقی، باید در رابطه قرار بگیرد. فرض کنیم اگر مثال عربستان سعودی را بیاوریم، در آنجا خب وفور نفت و غیره هست، ولی می‌بینیم که در تلفیق این انرژی‌ها واقعا یک بعدی است. یعنی در جوانب دیگر از نظر فرهنگ، آن چنان بازتابی پیدا نمی‌کند. روی این حساب فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم انرژی و فرهنگ را در ایران با همدیگر تلفیق بدهیم، شاید این کمبودها از نظر ما مهندسان برطرف بشود.»گفتگو با آیت نجفی، کارگردان فیلم "فوتبال سربسته"
«برای من وجه انسانی فوتبال مهم است»

آیت نجفی در گفتگو با عباس معروفی: «فوتبال به‌خاطر یک جذابیتی که دارد، اکتیو بودن آن و دوم جهانی بودن آن، می‌تواند بهانه خیلی خوبی باشد برای نشان دادن یک دنیا. ضمن اینکه با اولین برخوردی که من با آن فوتبالیست دختر داشتم و بعدا چند‌تای دیگری که به مرور دیدم؛ خیلی سریع متوجه می‌شدم که فوتبال برای اینها یک دریچه است، دریچه‌ای که اینها تلاش می‌کنند تا از آن استفاده کنند و وارد یک دنیای دیگر بشوند.»