Dec 2006


یک سر و هزار سودا؛ برنامه ۱۰

در دهمین شماره از این برنامه، مطلبی نقل شده از وبلاگ «زن روزهای ابری». blog reading. wise wordsیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۹

در نهمین شماره از این برنامه، مطلبی نقل شده از وبلاگ «من برادر ون گوک هستم».blog reading. wise wordsیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۸

در هشتمین شماره از این برنامه، مطلبی از وبلاگ گوشزد نقل شده است. blog reading. wise wordsفردی ترين حرکت جمعی وبلاگستان

سلمان: گسترش سريع بازی يلدا برای همه ما تعجب آور و البته نيکو بود. با دهها وبلاگی که تا به حال نديده بوديم آشنا شديم، ناگفتتيهای خود را گفتيم و ناگفتتيهای ديگران را شنيديم. بعد از ديدن گسترش سريع اين بازی بهتر می فهميم که چرا You شخصيت برگزيده سال، YouTube شرکت برگزيده سال و Long Tail کتاب برگزيده سال بودند. Yalda blog tagیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۷

در هفتمین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: سوزن ته گرد، نکته های مهم، میرزا پیکوفسکی، استامینوفن. blog reading. wise wordsیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۶

در ششمین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: عرایض، فارنهایت ۱۹۷۹، نخنماي خيال، نکته های مهم. blog reading. wise wordsمقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی-بخش چهارم
مقایسه موضوعی وبلاگستان فارسی با انگلیسی

در بخش چهارم و آخر مقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی، با استفاده از جدولی دیگر، لیستی نسبتا جامع از موضوعات وبلاگستان انگلیسی با موضوعات وبلاگ های فارسی مقایسه میشود. این مقایسه نقاط اشتراک و نقاط افتراق موضوعات این دو وبلاگستان ازیکدیگر را نشان می دهد. English.Persian blogs. comparisonیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۵

در پنجمین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: سوزن ته گرد، پرگلک، چون او گفتن، می نی مالیده. blog reading. wise wordsیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۴

در چهارمین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: عرایض، میرزا پیکوفسکی، نخنماي خيال، دوتایی. blog reading. wise wordsمقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی-بخش سوم
فراوانی موضوعات وبلاگستان فارسی

بخش سوم اين بررسی، به جدول موضوعات وبلاگستان فارسی نگاهی عمیق تر می افکند. این جدول به موضوعات وبلاگهای فارسی و نیز تعداد وبلاگها در هر موضوع و نيز درصد فراوانی آن ها پرداخته است. English.Persian blogs. comparisonمقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی-بخش دوم
نگاهی تطبیقی به فهرست موضوعی بلاگرهای فارسی

در بخش دوم مقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی، برای آشنایی هر چه بیشتر با موضوعات وبلاگستان فارسی، جدولی از این موضوعات تهیه شده است. موضوعات ذکر شده در این جدول ترکیبی است از فهرست موضوعی ۴ بلاگر معروف فارسی. English.Persian blogs. comparisonیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۳

در سومین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: سوزن ته گرد، چون او گفتن، پاژنگ، زنانه ها. blog reading. wise wordsیک سر و هزار سودا

" یک سر و هزار سودا" داستان زندگی روزمره آدمهاست. احساسات، افکار، ذهنیات و تجربیات آدمهای مختلف با افکار و اعتقادات مختلف. این برنامه راوی وبلاگ نویسان است راوی ذهنیات عجیب و غریب آدمها، داستانهای سردرگمی و غم ها و عشق های آدمها.
شما هم تجربه ای دارید که می خواهید با دیگران تقسیم کنید؟
blog redaing. blogers' wise wordsمقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی-بخش نخست
مقایسه موضوعی وبلاگ های فارسی و انگلیسی

در نخستین بخش، موضوعات وبلاگستان فارسی و مطالعه تطبیقی آن با موضوعات وبلاگ های انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد. از گذر این بررسی تطبیقی می توان از نقاط بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط وبلاگ نویسان ایرانی و وبلاگ نویسان انگلیسی زبان آگاه شد و به مقایسه این دو جامعه وبلاگ نویس پرداخت. English.Persian blogs. comparisonیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۲

در دومین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: تا فراموشی، عرایض، باغ بی برگ و فروغ. blog reading. wise wordsراديو زمانه و آن درونگرايي شرقي

تا جايي که برنامه‌های راديو زمانه را شنيده‌ام محتوای برنامه‌هايش برای مخاطبان داخلي همان‌هايي هستند که همين الان هم دارد شبانه روز از رسانه‌‌های داخلي پخش مي‌شوند.
critical review. Zamaneh Radioیک سر و هزار سودا؛ برنامه ۱

در نخستین شماره از این برنامه، گزين گويه هايی از اين چهار وبلاگ نقل می شود: سوزن ته گرد، میرزا پیکوفسکی، دلتنگی های خیابان شانزده، سرخ و شیرین. blog reading. wise wordsخوب و بد زمانه

صاحب ارض ملکوت در نقدی که در آستانه ۱۰۰ روزه شدن توليد زمانه نوشته مروری دارد بر ايده‌ها و برنامه‌های زمانه. می‌گويد اشکالات فنی سايت را هم يادم نرفته است. عمداً دير می‌نويسم شايد تا آن موقع درست‌اش کردند. خيلی راه‌حل‌اش ساده و سرراست است. ديگر چيزی نمی‌گويم که به کسی برنخورد.شاد زیستن

شاید شما هم شنیده یا با این نگرش برخورد کرده باشید که هر چه رنگ و بویی از شادی داشته باشد نوعی ابتذال است و شادی به کسانی تعلق دارد که غم را نمی‌شناسند و از رنج مردمان آگاهی ندارند. در مطلب شاد زیستن برگرفته از سایت ایران امروز از منظری دیگر بر این موضوع نگریسته شده .


از دست ندهید


کارنامه مشایی در میراث فرهنگی

صلح بین کردها و دولت ترکیه

دیکتاتوری دین و ملیت و سنت؟

ادعا «باورپذیرتر» از تکذیب‌ها

سن: ۲۶ سال
دلیل مرگ: سکته