Nov 2007


پایه‌گذاران موسیقی پانک راک
دوران خوش مردان بی‌خانمان و زنان بدون سینه‌بند

جو استریمیر در فیلم آینده قابل پیش‌بینی نیست از خانه‌هایی می گوید که در سال 1970 در لندن بدون صاحب با درهای بسته مانده بودند آن هم زمانی که هزاران نفر از مردم در خیابان‌ها می‌خوابیدند و وی از این سال‌ها به عنوان سال‌های قانون شکنی حرف می‌زند و از موسیقی که مال مردان بی‌خانه و زنان بدون سینه بند است. چون آنها تنها مردمی بودند که در اوایل به وجود آمدن سبک "پانک راک" از آن حمایت کردند و در واقع آن را به عنوان هنر موسیقی پذیرفتند.حنجره خوانی مردم تووا در موسیقی ملل
با زبان باد و باران و آب و آتش

می گویند این نوع سبک موسیقی از قدیمی‌ترین موسیقی‌های دنیاست؛ یعنی مربوط به وقتی که انسان‌ها هنوز قبیله‌ای زندگی می‌کردند و هنوز زبانی برای گفت‌وگو نداشتند. صداهایی که آنها از خود در می‌آوردند شبیه به صدای چیزی بود که می‌خواستند؛ مثل آب، باد، باران و همین‌طور صدای حیواناتی که باید شکار می‌کردند.نگاهی به موسیقی محلی بخارا
آقاجان، معشوقم را مزن

"بیت‌برک" یکی از رسم‌های عروسی در آسیای میانه بین تاجیکان است. وقتی برای خواستگاری دختری می‌روند "بیت‌برک" و یا با اصطلاح دیگر رباعی خوانی می‌کنند که معمولا در دو گروه بین خویشان عروس و داماد و یا بین دوستان عروس و یا دوستان داماد انجام می‌شود.ساز و رقص مسلمانان چین

اویغورها در کشورهای پراکنده‌ای به سر می برند. معنای اویغور اتحاد است و همبستگی. آنها از قدیم در پراکندگی به سر برده‌اند. در کنار امپرتوری‌های قدیمی مثل چین، ایران، مغول‌ها و نیز عرب‌ها اویغورها با سختی توانسته‌اند فرهنگ و زبان خود را حفظ کنند. آنها مردان قوی و زنان زیبایی دارند.سحرآفرین خواننده محجبه افغان

امروز از یک خواننده جوان افغان خواهم گفت که با روسری روی صحنه می‌رود؛ سحرآفرین.
اگر مردم به‌خصوص زنان افغانستان از او پشتیبانی کنند، سحرآفرین می‌تواند با این استعداد و هنر صدای زنان افغانستان را بعد از این همه سال سکوت به گوش جهانیان برساند.