Aug 2007


زادروز مبارک، سعاد ماسی!

امروز سعاد ماسی آوازه‌خوان الجزایری 35 ساله شد. دربرنامه موسیقی ملل به همین بهانه سراغ کارها و فعالیت‌های او رفته‌ام.
ماسی ترانه‌های خود را به زبان‌های عربی، فرانسه و خیلی کمتر به انگلیسی و "قبایلی" که یکی از زبان‌های محلی الجزایری‌است، می‌نویسد و اجرا می‌کند.کاش می توانستم تورا لمس کنم

فانتوزی در خانواده‌ای سرخ پوست و نادار در آمریکا به‌دنیا آمد و تا سنین جوانی در خیابانها گدائی می کرد و در فقر بسرمی‌برد. تا زمانی که خانواده ای سرپرستی او را بعهده گرفته و به هند می‌برد و در آنجا با آوازخوانی و نوازندگی آشنا می‌شود. به آمریکا، وقتی دوباره برمی‌گردد، دیگر یک جوانمرد هنرمند و معروفی بود.تو نمی‌دانی که عشق چیست

دو عضو گروه وایت استرایپس وقتی از هم طلاق می‌گیرند گروه‌شان پراکنده نمی‌شود بلکه تبدیل به میدانی برای خلاقیت می‌شود و پاسخ دادن به عشق‌هایی که درک کردند و گاهی درک نکردند. و در ترانه پیروزی خود می‌گویند که هر که اگر در این گمان است که غالب است و یا صیاد در اصل صیدی بوده است بی‌چاره.