تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

انتشار روزگار به جای روزنامه شرق

صفحه اول آخرین شماره روزنامه شرقتحریریه شرق بعد از توقیف این روزنامه تصمیم گرفته‌اند تا روزنامه دیگری را با نام "روزگار" منتشر کنند.
سردبیر این روزنامه نیز مانند روزنامه توقیف شده شرق، محمد قوچانی است و در 24 صفحه به صورت تمام‌رنگی منتشر می‌شود.

روزگار قصد دارد خلاف رویه قبلی، برای مخاطب عام منتشر شده و نظر آنان را جلب کند در حالی‌که روزنامه شرق تا حدودی برای برآوردن نیازهای اقشار تحصیل‌کرده و روشنفکر جامعه منتشر می‌شد.

به اعضای تحریریه شرق اعلام شده است که برای انتشار سر کار حاضر باشند تا در صورت پیش نیامدن مشکلی خاص، این روزنامه شنبه هفته آینده، نخستین شماره خود را روی دکه روزنامه‌فروشی‌ها بفرستد.

روزنامه شرق به خاطر انتشار یک کاریکاتور 20 شهریور ماه 1385 توقیف شد .

در همین باره:

روزنامه شرق توقیف شد

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.