تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

تصویب کنوانسیون معلولان در سازمان ملل

disability120.jpgاعضای کمیته مسائل اجتماعی سازمان ملل، پیش نویس کنوانسیون حمایت از معلولان جهان را تصویب کردند.
متن مصوب این کمیته که کنوانسیون "کنوانسیون حقوق افراد ناتوان" نامیده شده ، در نیویورک به تصویب رسید.

کنوانسیون حمایت از حقوق افراد ناتوان، نخستین عهدنامه مربوط به مسائل حقوق بشر در قرن 21 است.

سازمان ملل می‌گوید، حدود 650 میلیون انسان با کاستی‌های مختلف جسمی یا ذهنی در دنیا زندگی می‌کنند.
اعضای سازمان ملل امیدوار هستند با امضای این عهدنامه، امکانات بیشتری در اختیار ناتوانان دنیا قرار گیرد.

قرار است "کنوانسیون حقوق افراد ناتوان" ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.

کشورهای امضاکننده کنوانسیون، موظف خواهند شد ابزارها و قوانین لازم را برای حضور بیشتر افراد ناتوان در جامعه فراهم یا قوانین تبعیض‌آمیزی را که مانع فعالیت ناتوانان در جامعه است، لغو کنند.

در حال حاضر، تنها 45 کشور دنیا، قوانین حمایت کننده از افراد ناتوان دارند.

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.