Sep 2010


«هفت کوچه»

به پیشنهاد سردبیر زمانه، قرار شد صفحه فرهنگی « هفت کوچه» پا بگیرد و به صفحات فرهنگی متعدد زمانه افزوده شود تا دریچه‌ای باشد برای مطرح کردن بحث‌ها و مطالبی که تابوهای شرقی را به چالش می‌کشد. «هفت کوچه» مملو از رازها و انکارهایی است که از روی ضرورت چندصدایی است و نمی تواند فقط یک نگاه و یک نوع صدا را برتابد. به همین دلیل امیدواریم ضمن فراهم آوردن نوشته‌های جذاب وگستاخ و درخواست همکاری از نویسندگانی که کنجکاوی‌های مشترک دارند و از همه مهم‌تر، منعکس کردن نوشته‌ها و نظرات شما خوانندگان عزیز، بر شیطنت، جذابیت و شعور« هفت کوچه» بیفزاییم.نمایش توان علوم انسانی

کل برنامه‌ی بخش «اندیشه‌ی زمانه» را می‌توان در یک کلام خلاصه کرد: دفاع از علوم انسانی. این دفاع، از راه نشان دادن توان آنها در روشنگری پیش برده می‌شود. ما در بخش «اندیشه‌ی زمانه»، که مسئولیت آن از این پس با من خواهد بود، ضمن انجام این وظیفه‌ی عمومی، بر آن شدیم که در مورد مسئله‌ی «علوم انسانی» در ایران با گروهی از صاحب‌نظران گفت‌وگو کنیم. متن‌ این گفت‌وگوها به تدریج در سایت زمانه منتشر خواهد شد. ما از انجام گفت‌وگوهای بیش‌تر و دریافت مقاله از صاحب‌نظران استقبال می‌کنیم. پس از بحث «علوم انسانی»، موضوع‌های مهم دیگری را در برنامه‌ی گفت‌وگو و نظرخواهی گنجانده‌ایم که در مورد آنها به موقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. از پیشنهادهای همه‌ی خوانندگان برای پربار کردن بخش «اندیشه» شادمان و سپاسگزار خواهیم شد.