Sep 2006


موسیقی آسیای میانه
اجرای ترانه های ایرانی توسط هنرمندان ازبک

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید. (برنامه موسيقی ملل را روزهای سه شنبه از راديو زمانه بشنويد) ممنوع شدن خط فارسی در دوره محدودیت و حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی، مردم آسیای میانه را که عاشق فرهنگ و...