جوایز علمی


جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۹
به افتخار نور و رنگ

محسن عظیمی راد: کمیته نوبل هم از دوربین دیجیتال خوشش آمد! برای همین، نیمی از جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۰۹ به ویلارد بویل و جورج اسمیت اهدا شد؛ دو فیزیک‌دان تجربی آمریکایی، از آزمایشگاه بل که با ابداع CCD توانستند مهم‌ترین گام را در ساخت دوربین دیجیتال بردارند. نیمه دیگر جایزه نوبل امسال هم به یکی دیگر از مهم‌ترین زیرساخت‌های انقلاب فناوری اطلاعات تعلق گرفت: فیبر نوری.آیا جایزه‌ی نوبل احتیاج به بازبینی دارد؟

تایمز: نوبل، معتبرترین جایزه‌ای است که به یک دانشمند تعلق می‌گیرد، اما طبق اظهارات ۱۰ تن از برحسته‌ترین پژوهشگران جهان، این جایزه برازنده‌ی اهداف مشخص شده‌اش نیست. آن‌ها با امضای نامه‌ی سرگشاده‌ای که در مجله نیوساینتیست منتشر شده است معتقدند جایزه‌ی نوبل نیاز به بازبینی داشته و بایستی با گسترش حوزه‌های تحت پوشش خود، مطالبات علمی قرن ۲۱ را نیز در نظر بگیرد.