Jun 2009


خشونت عریان و وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران

یکی از خبرنگاران خارجی، برای ساختن فیلمی در تهران به‌سر می‌بُرد. او گزارشی از شرایط کاری خود در ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برای زمانه فرستاده است.