موسیقی ایرانی


«آیا می توان پرندگان را از خواندن بازداشت؟»

شاید با اسم و سبک یولدوز توردیوا، آوازخوان ترکزبان ازبکستان برای شما آشنا نباشد. اما حتما به دست شما اون فایل ویدیویی خواننده ازبک که ترانه شجریان را می‌خواند رسیده و شما نیز آن را با دوستان خود ارسال کرده‌اید. منظورم ترانه «ای بت چین» است معروف با صدای گرم شجریان. یولدوز تردیوا خواننده ترک زبان مقیم ازبکستان که چند مدت است پیوند ویدیوی آن بین فارسی‌زبانان در انترنت در حال رفت و آمد است.ترانه‌های دست به دعا

می‌خواهم از موسیقی امروز تاجیک بگویم و تاثیر این همه مشکلات روزمره در ترانه‌های امروز آن. در چند سال گذشته سبک موسیقی رپ در تاجیکستان از موثرترین سبک‌ها بوده و پیروان زیادی داشته. مستر اسماعیل خواننده رپ نیز، با ترانه "‌تاجیک بچه" بین جوانان تاجیک بیداری ایجاد کرد طوری که برخی را حتا از سفر به روسیه برای کار سیاه باز داشت.