Apr 2007


من عاشق موسیقی‌ام

روز تعطیل خود رفتم در شهر قدم زدم. این جا در آمستردام آخر هفته مغازه‌ها معمولا زود می‌بندند. اما یک سی‌دی فروشی‌ای به بخت من باز بود. پشت در مغازه سبدهای گذاشته شده بود که پر از سی‌دی‌های قدیمی بودند. چشم‌ام به یک سی‌دی افتاد: تنها زنان.کلیسا گوشه‌ای برای آرامش

همیشه محیط آرام‌بخش کلیساها را دوست داشته‌ام. حتا قسمت‌هایی از رمان «پدران و پسران» ایوان تورگینیف را در کلیسای کنار دانشگاه سمرقند خوانده‌ام. هر وقت که می‌رفتم آن جا، با دقت به نیایش کشیش روس گوش می‌دادم که چنین شروع می‌کرد: «وا امیا آتسای سویتاوا سینا: به نام پدر، پسر، روح‌القدس».