Dec 2006


گلچینی از موسیقی پاپ امروز آسیای میانه

اگر نخستین برنامه موسیقی ملل زمانه یادتان نمانده با شنیدن این برنامه دوباره به یاد خواهید آورد. این همان برنامه‌ای است که با کیفیت بد صدا، خش خش‌ها و ترس و لرز من در اوایل شروع کار رادیو پخش شد. ارزش آن را دارد که دوباره بازسازی و در سایت منتشر شود.موسیقی ملل با شهزاده
مارکو بورساتو، آوازه خوان هلندی

مارکو بورساتو از آوازخوان های شناخته و پرنفوذ موسیقی پاپ در هلند است که سال 1966در شهر الکمار هلند به دنیا آمده و از هفت سالگی در ایتالیا زندگی کرده و در اول فعالیت جود به عنوان آوازخوان به زبان ایتالیايی سروده است.