Jun 2009


گزارشی از فستیوال فیلم سیدنی
یک اتفاق سینمایی تمام عیار

احسان میلانی: اگر این روزها تهران شهری‌ست پر از از پوستر ها و عکس‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، برای ما که هزاران کیلومتر دورتر نشسته‌ایم فستیوال فیلم سیدنی هم مجالی است برای فیلم دیدن و چهره‌هایی که حالا می‌شود حتی گاهی با آن‌ها گپ زد. فستیوال و انتخابات در یک چیز مشترک هستند و آن هم این‌که بستری می‌شوند برای انسان‌ها برای گوش دادن‌ها، آشنا شدن‌ها و تصمیم گرفتن‌ها. شاید بشود گفت که این فستیوال، فضای سیدنی را همان‌قدر عوض کرده، که این روزها انتخابات فضای تهران را دگرگون کرده است.