Oct 2006


تاریخچۀ ترانۀ «مرا ببوس!»
«مرا ببوس!» ـ بخش چهارم

از وجود یادداشت‌های موجودی که در بارۀ سابقه ترانۀ «مراببوس» در دست هست حتی امروز می‌توان دانست که «حیدر رقابی» در فاصلۀ زمانی بین دیدارش با «مجید وفادار» تا ساعت تکمیل ادامۀ شعر ترانۀ «مرا ببوس» کجا بوده و در چه حال و هوایی به سر برده!تاریخچۀ ترانۀ «مرا ببوس!»
«مرا ببوس!» ـ بخش سوم

«حسن گلنراقی» در سال 1300 خورشیدی در کوچۀ آبشار خیابان ری در تهران به‌دنیا آمد. بعد از تحصیلات متوسطه، به کار پدری خود که خرید و فروش بلور و چینی عتیقه بود پرداخت.تاریخچۀ ترانۀ «مرا ببوس!»
«مرا ببوس!» ـ بخش دوم

از زندگی «حیدر رقابی» متخلص به «هاله»، اطلاعات و جزئیات چندانی در دسترس عموم نیست. آنچه که بنا به مکتوبات موجود مسلم است، این است که او از نظر گرایش و بینش سیاسی، فردی ملی‌گرا و در عین‌حال فعال بوده.تاریخچۀ ترانۀ «مرا ببوس!»
«مرا ببوس!» ـ بخش اول

«مرا ببوس» از دیروز تا امروز و همیشه، ترانۀ زندان و اعدام و پیشواز مرگ بوده و هست. و با این‌همه، سرودی از جنس امید و روحیه و مقاومت، سرودی از همدلی با هم‌پیمان‌ها، و با آنها در دل توفان رفتن‌ها.