تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

نیاز به زمان و عضویت برای تشکلی قوی‌تر در هلند

پژمان اکبرزاده
pejman@radiozamaneh.com

Download it Here!

ایرانیان مقیم هلند که شمار آنها به حدود سی هزار نفر می‌رسد در رشته‌های گوناگونی فعال هستند اما در میان نسل تازه و ایرانیان جوان‌تری که در سال‌های اخیر راهی این کشور شده‌اند، بخش قابل توجهی جذب رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی شده‌اند.

گروهی از پزشکان و دندانپزشکان ایرانی ساکن هلند در انجمنی تلاش می‌کنند تا نه تنها ارتباط قو‌ی‌تری با یکدیگر داشته باشند بلکه تا حدی راهنمای دانشجویان تازه وارد باشند و ضمن ارتباط با انجمن‌های پزشکی در داخل ایران، در مجامع پزشکی هلند نیز خود را به عنوان یک تشکل مطرح کنند.

در همین رابطه با دکتر محمود زهرایی، از اعضای هیئت مدیره انجمن پزشکان و دندانپزشکان ایرانی مقیم هلند، موسوم به VIAT گفتگویی کردم و ابتدا از روند تشکیل انجمن پرسیدم.


محمود زهرایی: فکر تشکيل انجمن در حقيقت زماني به وجود آمد که من در هلند دانشجو بودم. به سال‌هاي حدود ۱۹۹۶ که به همراه يکي دیگر از دانشجویان فکر کرديم که نیاز است انجمني براي پزشکان ایرانی ایجاد شود. آن زمان تنها صحبت‌اش را کرديم ولي ظاهراً آن موقع هنوز احتياج به اين اندازه‌اي که بعداً حس شد به وجود نیامده نبود. بعدها در سال ۲۰۰۴ دوباره به طور جدي با دو نفر از همکاران گفتگو کرديم و به طور جدي، تشکیل انجمن را دنبال کردیم.

در سال ۲۰۰۴ چه موقعيتي به‌وجود آمده بود که شما فکر کرديد به طور جدي بايد کارهای تشکيل اين انجمن را دنبال کنيد؟

بيشتر به اين شکل بود که ما احساس کرديم روز به روز تعداد دانشجويان ایرانی در رشته‌های پزشکي، داروسازی و دندان‌پزشکي در هلند بیشتر می‌شود. مثلاً من در سال اول که در دانشگاه بودم شايد از ایران دو سه نفر بيشتر دانشجوي پزشکي نبودند ولي در سال هاي آخر ما مي ديديم که تعداد خيلي زياد شده است. از دانشگاه‌هاي ديگر هم مي‌شنيديم که تعداد دانشجویان ایرانی خيلي زياد شده است. بعد که وارد کار شديم ديديم که بسیاری افراد دیگر هم هستند که ما حتي نام‌شان را نشنيده‌‌ايم و همه‌ي اين‌ها در کار پزشکي، دندان‌پزشکي و در کارهاي دیگرهستند. به همین خاطر احساس کرديم که واقعاً تعداد الان به آن اندازه شده که نیاز به يک تشکل و يک انجمن وجود دارد.

چه مراحلي طي شد تا توانستيد اين انجمن را تشکيل دهيد؟

مراحل اولیه صحبت‌هاي ابتدايي بود که ما خودمان، سه چهار نفر هسته‌ي اصلي تشکيل دهنده‌ي انجمن، با یکدیگر انجام دادیم. بررسي کرديم که چطور بايد شروع کنيم. چه کساني را بايد دعوت کنيم. خب اينها خیلی طول کشيد. از اوايل سال ۲۰۰۴ شروع کرديم و چند ماه بعد، نخستین جلسه را برای یک نشست با همکاران تشکیل دادیم.
.

از بابت مسائل اداري و ثبت انجمن در هلند کار چگونه انجام شد؟

مسائل اداري بر مي‌گشت به نخستین جلسه‌ي ما که پس از آن جلسه‌ي آغازین، تشکيل داديم. چند نفر انتخاب شدند از ميان جمعي که حاضر شده بودند اساسنامه‌ي انجمن را درست کنند. پس از اين که اساسنامه‌ي انجمن درست شد دوباره همکاران را دعوت کرديم. اساسنامه را بررسي کردند، راي دادند، اساسنامه تصويب شد و آن وقت آن را وارد سيستم هلند که اساسنامه‌ها را مورد تائيد قرار مي‌دهد کردیم. تقاضا کرديم و آن هم چند ماهي طول کشيد تا اساسنامه را بررسي کنند. کارشناسان‌شان نهايتاً اساسنامه را تصويب کردند و انجمن ما در نوامبر ۲۰۰۵ در هلند به ثبت رسید.


در اين انجمن شما چه مي کنيد؟

در وهله‌ي اول، منظور از تشکيل انجمن، جمع کردن همکاران دور هم بود. همکارانی که به‌طور پراکنده در نقاط مختلف هلند هستند و همديگر را نمي‌شناسند. اینکه دور هم جمع شويم هر چند وقت یکبار، همديگر را بينيم. در کنار اين، هدف‌هاي ديگري هم در نظر داشتيم. هدف‌مان اين بود که زمان کار با انجمن‌ها و مقام‌هاي هلندي، به عنوان يک انجمن و يک تشکل با آنها برخورد کنيم. همچنین از راه انجمن بتوانيم با دیگر انجمن‌هاي ايراني در همه‌ي دنيا از جمله در ايران ارتباط برقرار کنيم. اینکه بتوانيم براي ايرانیانی که از ايران به اينجا مي‌آيند و مي‌خواهند تحصيل‌شان را ادامه دهند يا مدرک‌شان را مورد شناسايي قرار دهند موثر باشیم. کمک کنیم که اين‌ها بتوانند راحت‌تر وارد سيستم هلند شوند.
همچنين براي خود ايرانیانی که در هلند هستند و نیاز به کارهاي پزشکي دارند. در مورد مسايل درماني، خودتان شاهد هستيد که در برنامه‌هاي تلويزيوني، معمولاً زمانی که يک پزشک يا دندان‌پزشک ايراني مي آيد، مردم پرسش‌های زيادي دارند. تا کنون چند سمينار پزشکی هم تشکيل داده‌ايم که در زمینه‌های گوناگون پزشکی، سخنران‌ها مي‌آيند و صحبت می‌کنند.

تشکيل اين انجمن براي پزشکان ايراني در هلند امتيازي هم داشته است؟ يعني تفاوتي مي‌کرد با اين که پزشکان ایرانی به صورت پراکنده و انفرادی فعاليت کنند تا اين که الان جزو انجمن هستند؟

به اين پرسش الان نمي‌توانم پاسخ دهم. دو- سه سال گذشته و هنوز انجمن ما به آن شکل، جا نيفتاده ولي مطمئناً در دراز مدت تاثير خواهد داشت.
براي شناسایی مدارک ايرانیانی که به اینجا می‌آیند يا برای اين که بتوانند سريع‌تر وارد سیستم تحصیلی یا کار هلند شوند نیاز است که ما به عنوان يک انجمن قوي برويم برخورد کنيم با سيستم هلند. با يک نفر، دو نفر مطمئناً آن کاربردي که دارد کم‌تر است ولي وقتي به صورت يک انجمن متشکل باشيم مي‌توانيم جواب بهتري بگيريم.

با انجمن‌های پزشکي هلندي ارتباط‌تان در چه حدي است؟

در زماني که ما انجمن را افتتاح کرديم يک جشن برگذار کرديم. دو نماينده، يکي از انجمن دندان‌پزشکان هلند و يک نماينده از انجمن پزشکان هلند در مراسم سخنراني کردند‌. به طور مرتب هم ما با اين‌ها در ارتباط هستيم. آنها هم ما را دعوت مي‌کنند براي همایش‌هایشان ولي خب به آن شکل که کاملاً جا افتاده باشد صد‌درصد نيست چون زمان مي‌خواهد که انجمن قوي‌تر شود و بيشتر مورد شناسايي قرار بگيرد.

براي ارتباط برقرار کردن با دانشجویانی که از ايران به هلند مي آيند براي تحصيل پزشکي هم تلاشي مي‌کنيد؟

تلاش ما بيشتر از راه همين سمينارها و وب‌سايت‌مان است. از طريق دوستان و آشنايان و به هر حال از راه انتقال دادن اطلاعات. اين اطلاعات خودش کمک مي‌کند به اين که اين انجمن شناخته بشود. همکاران هر چه بيشتر با اين انجمن تماس بگيرند و در ارتباط باشند.

هيچ آماري وجود دارد که چه تعداد پزشک ايراني در هلند فعاليت دارد؟

متاسفانه آمار دقيقي وجود ندارد و ما هم تا حالا نتوانستيم هيچ آماري به دست بياوريم. من آماري نمي توانم بدهم ولي مي‌توانم بگويم صدها. بيش از سيصد چهارصد پزشک و دندان پزشک، به‌ویژه دندان‌پزشک الان در هلند خيلي بيشتر است.

فکر مي کنيد حدود چند درصد از اين تعداد الان عضو انجمن شما هستند؟

متاسفانه تعداد زياد نيست. من از همين فرصت استفاده مي‌کنم و از همکاران پزشک، دندان‌پزشک، روان‌شناس و داروساز خواهش مي‌کنم که حتما با انجمن ارتباط برقرار کنند، عضو بشوند. هر چه ما قوي‌تر باشيم، هر چه تعداد بيشتر باشد ما با قدرت بيشتري مي‌توانيم کارمان را انجام دهيم. ما الان در حدود ۴۰ عضو داريم که فکر مي‌کنم نسبت به تعداد پزشکان، دندان‌پزشکان، دارو سازان و روان‌شناسان ایرانی که در هلند هستند تعداد بسيار کمي است. البته تعداد افرادي که ما با آنها ارتباط داريم و زير پوشش خبري ما هستند خيلي بيشتر از اين هاست ولي متاسفانه تعداد اعضا به آن حد نیست. شايد خيلي‌ها احساس مي کنند عضو بودن لازم نيست. ولي واقعاً عضو بودن در انجمني مانند اين انجمن که نیاز دارد به برخورد کردن با انجمن‌های هلندي، واقعاً ضروري است.

پیوند مرتبط

تارنمای انجمن پزشکان و دندانپزشکان ایرانی مقیم هلند
http://www.viat.nl

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظرهای خوانندگان

baraye in anjoman arezoeye movafaghiat dar pishrafte daneshe pezeshki/dandanpezeshki/daroesazi mikonam.

-- Naimi ، May 10, 2008

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)