Nov 2008


گفت و گو با بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران در پاریس
«بیان خط قرمز‌ها در زبان مادری سخت است»

آزاده اسدی: رمان «سنگ ‌صبور» نوشته‌ی عتیق رحیمی، جایزه‌ی ادبی سال فرانسه را گرفت. بهمن امینی، ناشر کتاب‌های عتیق رحیمی به زمانه می‌گوید: «عتیق‌ رحیمی در قالب این رمان، به مسأله‌ی مهمی مثل زن پرداخته است. شرایطی را که زن در آن قرار می‌گیرد و راهی که در رمانش برای بیان ستمی که در مجموع در جامعه می‌شود، پیدا کرده است. به‌ویژه در جوامعی مثل افغانستان یا جوامع دیگری که در جنگ به سر می‌برد.»نگاهی به رمان «راهنما» اثر ‌ر.ک.نارایان، ترجمه‌ی مهدی غبرایی
از رُزی تا سامسارا

الهه رهرونیا: مالگودی شهری ساخته‌ی ذهن نارایان است. شهری در جنوب هند و متعلق به قرن بیستم. «‌راجو» مردی عامی، بازیگوش، با ‌هوشی سرشار، جاه‌طلب، تا حدی تنبل و از طبقه‌ای معمولی است که زاده‌ی این شهر است. او یک هندوی واقعی است، همچون دیگر هموطنانش. هندویی که گاهاً به زنجیر اسارتش در خرافات بومی تکانی می‌دهد، و سر‌انجام همچون دیگر زندانیان، اما در نقشی متعالی و رضامند، به کمال زندانیت خویش صعود می‌کند.