Jul 2007


وبلاگ‌نويسی از نوع درآمدزا

نکته‌ی بسیار مهم و جالب توجه، میزان وسیع اثرگذاری و حوزه‌ی گسترده‌ی نفوذ وبلاگ‌ها بر کسانی است که درصدد یافتن دانشگاهی مناسب برای ادامه‌ی تحصیل هستند. دانشجویان جدید اظهار داشته‌اند که وبلاگ‌ها سومین عامل تعیین‌کننده در فرایند تصمیم‌گیری آن‌ها برای ورود به دانشگاه مورد انتخابشان بوده‌اند.



سنگسار اجتماعی به سبک ايرانی

این روزها «زهرا» به علت موفقیت نمایشگاهش فغان و فریاد برخی از دوستان را در آورده که چطور ممکن است دختری که ما خود شاهد "اسیدپاشی اجتماعی" بر او بودیم و دیدیم چگونه نابودش کردند و با کنجکاوی نشستیم تا زوال و غرق شدن او را با لذت ببینیم امروز دوباره ایستاده است تا برای خود حیثیت جدیدی تدارک ببیند.



هویت مظنون تروریست در بریتانیا

بهرحال ایرونی نیست. ولی برخی از خوانندگان این وبلاگ عصبانی شده بودند که چرا نوشتم طرف ایرونیه! خب اون موقع بی بی سی نوشته بود، ولی بعدا اصلاح کرد و از سرچ هم برداشت. عکس نتایج سرچ موجوده.






از دست ندهید


رمان تازه‌ی پاول استر

به این دلیل آنها در زندان هستند

فوتبال ایران؛ روز به روز محو‌تر

نقادی رمان «ناتنی»

زهدگرایی؛ به هیچ اراده داشتن