Mar 2009


ویژه‌نامه نوروزی بخارا منتشر شد

ویژ‌نامه نوروزی مجله بخارا منتشر شد. در این شماره بخارا برای اولین بار پنجاه شعر منتشر نشده از دکتر محمد‌رضا شفیعی کدکنی منتشر شده است، هم‌چنین به همراه اشعاری از سیمین بهبانی و محمد علی سپانلو. در بخش ویژه فلسفه بخارا «جشن‌نامه دکتر داریوش شایگان» آمده است که شامل مقالاتی از کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، جواد مجابی، محمد منصور هاشمی، جمشید ارجمند، بزرگ نادرزاد و… درباره آرا و اندیشه‌های داریوش شایگان آمده است.نقد دو اثر منتشر شده از حافظ
نمره ضیاء موحد به نسخه‌ نویافته آثار حافظ: صفر

سعید شکیبا: عصر روز سه‌شنبه، سیزدهم اسفندماه سالن اجتماعات شهر کتاب مرکزی در تهران میزبان مراسم دیگری بود که به غزل‌سرای بزرگ قرن هشتم ایران اختصاص داشت. کتاب‌های «فرهنگ شرح‌های حافظ» نوشته بهادر باقری و «غزل‌های حافظ، نخستین نسخه یافت‌شده از زمان حیات شاعر» به کوشش علی فردوسی کتاب‌هایی بودند که زیر تیغ نقد حافظ پژوهانی همچون ضیاء موحد، محمود عابدی، بهاءالدین خرمشاهی و بهادر باقری قرار گرفتند.