May 2008


آونگ خاطره‌های ما
مسابقه رادیویی

چند وقت پیش که صدایم از رادیو زمانه پخش می‌شد، یاد خاطره‌ای از دوران بچگی‌ام افتادم. آن زمان یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای من این بود که صدایم از رادیو پخش شود، اما زمانی صدای خودم را از رادیو شنیدم که دیگر برایم آرزو نبود! خوب که دقت می‌کنم می‌بینم آدم به خیلی از آرزوهاش می‌رسد، اما گاه آنقدر دیر که دیگر از یادش می‌رود. امروز می‌خواهم خاطره‌ایی از دوران کودکی‌ام درباره‌ی عشق به رادیو برایتان بگویم، آرزویی که به آن دیر رسیدم.
آخرین مطالب