شبکه ایکس


شبکه ایکس به کجا برود؟ (همه‌پرسی ابراهیم نبوی)

وقتی تصمیم گرفتیم شبکه ایکس را شروع کنیم، کلی فکرها داشتم و دارم. اول این‌که نمی‌دانم خودم باید بازی کنم یا نه؟ نظر شما چیست؟ خودم هنوز نمی‌دانم باید نویسنده برنامه باشم، یا مجری برنامه رادیویی باشم و برنامه تلویزیونی را بسپارم به یک بازیگر دیگر؟ نمی دانم باید خودم جلوی دوربین بنشینم یا اینکه یک شخصیت درست کنم؟ شخصیتی مثل عل‌اصغر، عل‌اکبر، حسنی، اعتراف‌کنندگان گرفتار، یا هر شخصیت دیگری. از شما می‌خواهم به من نظر بدهید، بگویید کدام را بیشتر دوست دارید. شوخی نمی‌کنم. اگر نظرتان برایم مهم نبود که نمی‌پرسیدم. نظرتان را به عنوان کامنت بگویید یا به عنوان ای ـ میل برایم بفرستید.