Jul 2007


از این ستون به آن ستون– برنامه‌ی پانزدهم
این سیاستمداران کثیف

بخش پانزدهم برنامه‌ی رادیویی «از این ستون به آن ستون» تقديم می‌شود با خبرهای این هفته از دگولس پرس: «مراسم ولادت آیت‌الله نامبر وان، رهبر جمهوری اسلامی، اشتباهی برگزار شد. در این مراسم که آقاحسین شریعتمداری، با این یکی حسین فرق می‌کند، آن را پیشنهاد کرده بود، حاضرین به جای ترانه‌ی انقلابی تولد تولد تولدت مبارک، ترانه‌ی انقلابی ساده بگم، ساده بگم، ساده بگم دهاتی‌ام را خواندند.»از این ستون به آن ستون– برنامه‌ی چهاردهم
اعترافاتی برای همه‌ی فصول

بخش چهاردهم برنامه‌ی رادیویی «از این ستون به آن ستون» تقديم می‌شود با خبرهای این هفته از دگولس پرس: «اولین برنامه‌ی تلویزیونی مشترک آمریکا و گل‌بلستان به نمایش درآمد. در این برنامه‌ی تلویزیونی سه نفر از ایرانی—آمریکایی‌هایی که برای دیدار ننه‌شان به ایران تشریف برده بودند، اعتراف کردند که این حرف‌هایی که آمریکایی‌ها می‌زنند که ما می‌خواهیم به خاورمیانه دمکراسی ببریم و هیچ قصدی جز آزادی و دمکراسی نداریم، درست است و این‌که می‌گویند آمریکایی‌ها دنبال نفت هستند همه‌اش دروغ است.»از این ستون به آن ستون– برنامه‌ی سيزدهم
اگر انگلیسی بلد بودم پیام مرا دنیا می‌فهمید

بخش سيزدهم برنامه‌ی رادیویی «از این ستون به آن ستون» تقديم می‌شود با خبرهای این هفته از دگولس پرس: «مراسم 18 قرار بود برگزار شود که همه‌شان را گرفتند. چند تن از آنان که ننه‌شان نیز در آنجا مستقر بود، ننه آنان نیز به دلیل روابط مشکوک با استکبار جهانی، که احتمالاً بابای آنان بود، دستگیر شدند. قرار است از سال آینده در مراسم 18 تیر دانشجویان عزیز را به گاری ببندند.»