Feb 2009


گفت و گو با ایرانیان مقیم کانادا پیرامون روز انقلاب
۲۲بهمن ۵۷ چه می‌کردید؟

محمد تاج‌دولتی: برخی از روزها و رویدادها در زندگی ما به‌دلیل ویژگی که داشته و دارند برای همیشه در ذهن و خاطره حک می‌شود. ۳۰سال پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷به‌سراغ گروهی از ایرانیان کانادا رفتم و از آنها پرسیدم: ۳۰سال پیش روز ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷کجا بودید و چه می‌کردید؟گفت و گو با دکتر رامین جهانبگلو، در‌باره سی سالگی انقلاب ایران
جهانبگلو‌: انقلاب، مردم را وارد حیطه همگانی کرد

محمد تاج‌دولتی: هنوز وقتی سخن از چگونگی وقوع انقلاب اسلامی و اثرات مثبت و یا منفی آن رویداد بر زندگی ایرانیان می‌شود، گروه بسیار قابل توجهی از ایرانی‌ها از هر گروه و قشری که به آن تعلق داشته باشند روایت خودشان را از انقلاب بیان می‌کنند. دکتر رامین جهانبگلو در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «در ایران نوعی جامعه مدنی ایجاد شده است که ما در زمان شاه به آن صورت نداشتیم. انقلاب ایران مردم را وارد حیطه و گستره همگانی کرد. به ‌ویژه زنان و جوانان را وارد گستره همگانی کرد. امروزه زنان و جوانان نقش بسیار مهمی را در جامعه ایران ایفا می‌کنند که در زمان شاه اصلاً نمی‌کردند.»گزارش و گفت و گو در‌باره نمایشگاه هزار سال دانش و علوم اسلامی
ابن سینا، رازی و بیرونی، دانشمندان ایرانی یا اسلامی؟

محمد تاج‌دولتی: از تاریخ پنجم فوریه امسال نمایشگاهی در مرکز علوم اونتاریو با عنوان «سلاطین علوم» یا کشف دوباره‌ی هزار سال دانش برپا شده که نشان می‌دهد چگونه تمدن اسلامی موجب شکوفایی و پیشرفت منطقه وسیعی از جهان در فاصله قرن هشتم تا ۱۸میلادی شده است. نیاز سلیمی در این باره در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «‌خط‌ کشی‌های مرزی بسیاری از این کشورها با زمانی که خود این دانشمندان وجود داشتند و زنده بوده‌اند فرق می‌کند. در نتیجه شما نمی‌دانید ملیت آن‌ها را در کدام دوران تاریخی مطرح کنید.»