Sep 2008


گفت و گو با فرهاد جعفری، نویسنده کافه پیانو
گفتگو با نویسنده یک کتاب «بفروش»

معصومه ناصری: کتاب «کافه پیانو» به قول بعضی از کتاب‌خوان‌ها این روزها مد شده است. در کتابفروشی‌های مختلف در صدر پرفروش‌هاست. نویسنده‌اش هم کتاب تازه‌ای در حافظه لپ‌تاپش دارد و هرچند ظاهراً از فوت و فن کافه‌داری باخبر است اما با خودش به این نتیجه رسیده که بله، من یک نویسنده‌ام. روزی که با فرهاد جعفری، در یکی از کافه‌های تهران قرار گذاشتم، داستان بلندش به چاپ نهم رسیده بود.از اینجا و اونجا چه خبر؟!
مگر دولت راست می‌گوید که ما راست بگوییم؟!

میس زالزالک: از هر کس که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده پرسیدم که واقعاً هر چه مایملک داری در فرم نوشتی گفت: نه! مگر دولت به من راست می‌گوید که من با او صادق باشم! طبق گفته‌ی مسوولین، از ۷۰ میلیون جمعیت ایران، با وجود این‌که بارها مهلت تکمیل و تحویل فرم تمدید شده، تابه‌حال فقط حدود ۴۵ میلیون در قالب ۱۴ میلیون خانوار ثبت‌نام کرده‌اند‌.