Jun 2007


زن‌ها تاریخ مصرف دارند!

بی‌خیال خانم‌های شیکان‌ـ پیکان روی جلد مجله‌ها بشوید.‌ بلند شوید بروید توی آینه یک نگاهی به خودتان بیندازید و زیبایی‌های خودتان را کشف کنید. اگر هم کشف نکردید، بروید روی آگهی‌ها و پوسترهایی که زنان را ژیگولانس نشان می‌دهند چسب بچسبانید.آموزش ساخت یک سریال اشک‌آور در سه سوت!
چشم‌آبی‌ها در اولویت هستند!

پسر بزرگ خانواده حتما باید موهایش بلند و ژل‌زده باشد. چشم‌آبی‌ها برای
گرفتن این نقش ارجحیت دارند. برادر فقیر کفش‌های مارک‌دار نایک و آدیداس
اصل به پا دارد که ممکن است پاشنه‌هایش را برای نشان دادن بهتر فقر
خوابانده باشد.گفتگو با دو جوان ایرانی در پروژه هنر برهنه
ما یک گله انسانیم

شعله و مانی دو جوان ایرانی، همراه دوهزارنفر دیگر در پروژه هنر برهنه اسپنسر تونیک شرکت کرده بودند. تجربه این دو نفر که گمانم تنها ایرانی‌هایی باشند که تا امروز در چنین پروژه‌ایی شرکت کرد‌ه‌اند شنیدنی است.body language به سبک ایرانی

میس زالزالک می‌گوید بادی لنگویج! شوهرهای ایرانی مثلا این‌طوری است:شب یک ساعت زود آمدن به منزل و یک‌راست رفتن سراغ تلویزیون و در حال دیدن مسابقه فوتبال تخمه شکستن و پوست‌هاشو رو قالی تف کردن، یعنی می‌بینی اومدم ور دلت فوتبال تماشا کنم. اگه مرد بدی بودم رفته بودم با دوستام استادیوم