Sep 2006


اندیشه انتقادی، برنامه ۱۵
فهم و تفاهم

انتقاد فرهنگی ممکن است با این اعتراض مواجه شود که از بیرون به موضوع انتقاد می‌نگرد و با آن بیگانه است. لازم است این اعتراض و جوانب و انگیزه‌های مختلف آن را بررسی کنیم.اندیشه انتقادی، برنامه ۱۴
نسبیت‌باوری

پیش می‌آید که از نظر انتقادی‌ای که ما درباره‌ی جامعه و سیاست در ایران داریم، ایراد بگیرند که از یک دیدگاه متجددانه‌ی غربی انتقاد می‌کنیم و به ویژگی‌های جامعه‌ی سنتی توجه نداریم.اندیشه انتقادی، برنامه ۱۳
بازی فرهنگ

برای توضیح شکافهای موجود در جهان به مفهومهای اجتماعی نیاز داریم، به مفهومهایی که جامعه‌ی انسانی را در جامعیت خویش بازتاب دهند.اندیشه انتقادی، برنامه ۱۲
مجمع الجزایر لیوتار

ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف معاصر فرانسوی، منکر یکپارچگی جهان ماست و معتقد است جهان انسانی در آن جایی که به بیان درمی‌آید، از مجموعه‌ای از گفتمانهای مجزا تشکل شده است.اندیشه انتقادی، برنامه ۱۱
سنت و مدرنیت

ستیز گفتار مدرن و گفتار سنتی از نوع ستیز حقوقی نیست، یعنی دعوای آن دو با هم بر سر حق نیست. اختلاف بر سر قدرت استاندیشه انتقادی، برنامه ۱۰
ترجمه و تجاوز

محمدرضا نیکفر می‌پرسد آیا نگاه کردن از منظر یک بیگانه به سنت آشنا باعث تحریف آن نمی‌شود آیا انتقادی که از منظری بیرونی صورت گیرد، در ذات خود مخرب نیست؟ و پاسخ می‌دهد.اندیشه انتقادی، برنامه ۹
آغاز انتقاد مدرن

انتقاد مدرن نه با انتقاد مستقیم از جهان و بی‌سامانی آن، بلکه با انتقاد از زبان و معرفتی که جهان را تبیین می‌کند، آغاز می‌شود.اندیشه انتقادی، برنامه ۸
ایراد و کریتِکا

ایرادگیری سنتی متوجه اشخاص و اصناف خاصی است، شکایت از روزگار است و در نهایت توصیه می‌کند به جهان پشت کنیم و عافیت را در عالمی دیگر بجوییماندیشه انتقادی، برنامه ۷
سنت" نقد"

نقدِ ادبیِ سنتی، فاقد سویه‌‌ی نقدِ اجتماعی و فرهنگی بوده است، چیزی که در نقدِ ادبی جدید حضور پررنگی دارداندیشه انتقادی، برنامه۶
انصاف

انصاف يعنی می‌خواهیم نشان دهیم که جایگاه نویسنده یا گوینده را در جهان درک می‌کنیم.