وبلاگ


وبلاگ‌نویس بحرینی مدافع حقوق بهایی‌های ایرانی

یکی از بازیگران وبلاگستان خاورمیانه "اسرا" است. اسرا وبسایت جوان خاورمیانه را به اضافه چندین وبسایت مبارزه مدنی دیگر را اداره می‌کند. این وبسایت‌ها همه‌گی برای احقاق حقوق شهروندان خاورمیانه تلاش می‌کنند.