Oct 2007


در کنفرانس «ایران و مطالعات ایران‌شناسی در قرن بیستم» در تورنتو چه گذشت؟ - بخش دوم و پایانی
قرن بیستم، درخشان‌ترین دوره در تاریخ ادبیات ایران

کنفرانس دو روزه‌ی ایران و مطالعات ایران‌شناسی در قرن بیستم که در دانشگاه تورنتو ترتیب یافته بود، روز شنبه با سخنرانی ۹ تن دیگر از استادان، پژوهشگران و کارشناسان مسایل ایران و مطالعات ایران‌شناسی پایان یافت. در این کنفرانس، هما کاتوزیان، مورخ و استاد علوم اجتماعی و مدیر و سردبیر فصلنامه‌ی «مطالعات ایران‌شناسی» گفت: «قرن بیستم در تاریخ طولانی ادبیات ایران درخشان‌ترین دوره است.»در کنفرانس «ایران و مطالعات ایران‌شناسی در قرن بیستم» در تورنتو چه گذشت؟ - بخش نخست
«رشد تعداد دختران دانشجو، از اثرات حجاب اجباری است»

مرکز مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه تورنتو، روزهای جمعه و شنبه، 19 و 20 اکتبر کنفرانسی را با نام «ایران و مطالعات ایران‌شناسی در قرن بیستم» برگزار کرد. دکتر «ژانت آفاری» استاد تاریخ و مطالعات زنان در این کنفرانس گفت: «حجاب اجباری برای زنان، در کنار اثرات منفی که برای آن بیان می‌شود، باعث شده که بسیاری از زنان و دختران قشرهای سنتی جامعه بتوانند در سطوح مختلف جامعه حضور پیدا کنند.»