از کوچه تا پس‌کوچه


از کوچه تا پس‌کوچه

فلسفه‌ این برنامه، «از کوچه تا پس‌کوچه»، این‌طوری‌ است که هربار در نقد فرهنگ و سیاست یک موضوع خاصی را انتخاب می‌کنیم و راجع به آن حرف می‌زنیم. امروز هم می‌خواهیم راجع به موسیقی پاپ ایرانی صحبت کنیم. ما برایمان این سؤال پیش آمده که چه تفاوتی بین معشوقی که در شعرهای فارسی زنان در قدیم بوده با معشوقی که در شعرهایی که به‌تازگی خواننده‌های جدید زن می‌خوانند، به‌خصوص در لس‌آنجلس، وجود دارد.
آخرین مطالب