قانون


گفت و گو با آرشیا تبریزی، حقوقدان ایرانی – کانادایی
قوانین حقوقی در اینترنت

آیا بی مرزی و گستردگی شبکه اینترنت آزادی بیان نامحدود را هم با خود همراه دارد یا نه؟ آیا قوانینی که در همه جامعه ها بر فعالیت رسانه‌های کلاسیک مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه حاکم است می‌تواند بر فعالیت‌های اطلاع رسانی در اینترنت هم حاکم باشد؟ اصولا جرائم اینترنتی چه جرائمی هستند؟ آیا حریم خصوصی در دنیای اینترنت معنی دارد؟ چه تفاوتی میان قوانین حقوقی اینترنتی در آمریکا و کانادا وجود دارد؟