ونکوور


از ونکوور چه خبر
نسل آینده ایران : سکس ، بلاگ و تغییر اجتماعی

میزگرد با سوژه نسل جوان ایرانی، حمایت از کمپین یک میلیون امضا و ...از ونکوور چه خبر
No one is illegal

آزاده سال‌هاست که در ونکوور زندگی می‌کنه. در دانشگاه سایمون فریزر جامعه شناسی خونده و عضو سازمان No one is illegal واحد ونکوور هست که از حقوق پناهندگان دفاع می‌کنند. در چند وقت اخیر یکی از موضوعات مهمی که دنبال کردند در مورد جلوگیری از اخراج ایرج قهرمانی ، حاجی فیروز شهر ونکوور بوده.از ونکوور چه خبر
حاجی فیروز ونکوور را اخراج می‌کنند؟

هر چند ماه یک بار خبری از اخراج شدن یک ایرانی به دلائل مختلف از کانادا شنیده می‌شود. این بار نوبت حاجی فیروز ونکوور است.