Jun 2008


«زیر و بمِ» جوانان ایرانی عاشق موسیقی در مهاجرت

محمد تاج‌دولتی: هفته گذشته گروه هنری فرهنگی «زیر و بم» که به کوشش امیر شیخوند از جوانان هنرمند ایرانی‌تبار تشکیل شده، پنجمین برنامه «میکروفن آزاد» را در بعدازظهری بسیار گرم و شرجی، در یکی از سالن‌های قدیمی‌ترین ساختمان دانشگاه تورنتو برگزار کرد. در پایان این برنامه هنری سه‌ساعته و بسیار متنوع، با امیر شیخوند بنیان‌گذار و سرپرست گروه «زیر و بم» و احسان اشرفی، خواننده و نوازنده گروه معروف و موفق Soul Nidus گفت و گو کردم.