Sep 2008


آخرین سرمایه: امید

روز جهانی سالمندانکنسرت سیما بینا در کلن

آواز سیما بینا در کلنعزت‌الله و مجید انتظامی در اجرای سمفونی «این فصل را با من بخوان»

سمفونی پدر و پسر‬خداحافظ آقای بازیگر

پل نیومن، بازیگر افسانه‌ای هالیوود در گذشتروز جهانی قدس در تهران

روز جهانی قدس در تهراناجرای نمایش یرما در تهران

فدریکو گارسیا لورکا در تهرانرییس‌جمهور ایران در سازمان ملل متحد

احمدی‌نژاد در نیویورکشلیک مرگبار در فنلاند

جنونِ جنایت در فنلاندمراسم شصتمین دوره اهدای جایزه امی

بوسه بر مهمان کوچک مراسم امی۶۰ کشته در انفجار پاکستان

هفت سال و ۹ روز پس از ۱۱ سپتامبرشب قدر در امامزاده صالح

شب قدر در امامزاده صالح«توپ تانک فشفشه، برق شریف تیركشه»

استقبال سال‌بالایی‌های شریف از سال‌پایینی‌هابزرگداشت اصغر بیچاره

بزرگداشت خالقِ تاریخ مصور سینمااختتامیه پارالمپیک پکن

آخرین پاراالمپیکشور و هیجان در جشن اولی‌ها

هیجانِ نابِ اولی‌هاکوه دماوند، فراز ایران

دماوند، بام ایرانسقوط مرگبار هواپیما در روسیه

بازهم پرواز مرگ، این بار ۸۸ کشتهافتتاحیه‌ی چهلمین دوره‌ی بازی‌های المپیک ارامنه

افتتاحیه‌ی چهلمین دوره‌ی بازی‌های المپیک ارامنهباز هم تصادف، باز هم مرگ

مرگ ۱۳ نفر در سقوط یک اتوبوس از پلباز هم خشم زمین، باز هم قربانی

قربانیان خشم زمین در جنوب ایران