Mar 2009


گفت و گو با مادر محمد پورعبدالله، دانشجوی زندانی:
«‌نگران حال پسرم در زندان هستم»

بیست و چهارم بهمن ماه سال ۸۷، محمد پورعبدالله، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران، در منزل ‌اش دستگیر و به مدت یک ماه در بازداشتگاه انفرادی نگه‌داری شد، اما روز بیست و هشتم اسفند او را به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. محمد پورعبدالله از جمله دانشجویان چپ بود که سال گذشته نیز دستگیر شده بود. خانواده‌ی این دانشجو، در اعتراض به دستگیری و بی‌اطلاعی از وضعیت فرزندشان، هنگام تحویل سال تحویل، سفره هفت‌سین‌شان را کنار زندان قرل حصار پهن کردند. مادر پورعبدالله می‌گوید: «‌از نظر بهداشتی من نگرانم‌. چون این زندان از نظر بهداشت پایین است و هم از نظر روحی نگرانم که مشکلی برای بچه‌ام پیش نیاید.»