تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

اگر فرصت داشتم

از عادات مخصوص سال نو، یکی هم قول و قرار و عهد و پیمان‌هایی‌ست که مردم با خودشان می‌بندند! مثلا اینکه در سال جدید، کشیدن سیگار را ترک کنند، و یا برای اضافه وزنی که دارند، رژیم بگیرند..

این قول و قرار و عهد و پیمان‌ها البته فقط و صرفا به همین مسائل مادی و ملموسی که به تندرستی و روزمره‌‌گی آدمها مربوط می‌شود، محدود نیست. آرزومندی‌هایی در نزد ما نیز وجود دارد که بیشتر بعدی معنوی دارد. شاید نوعی حسرت‌مندی، یا امیدواری و یا تلنگری به‌ظرف اندیشۀ خودمان.

«اگر فرصت داشتم» چه بسا حدیث نفس و شرح آرزوهای کسانی از جمع ماست.

از اینجا بشنوید!

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)

از دست ندهید


چگونه به هم نپریم؟

کاشیگر و ترس از جوایز ادبی

روزی که آتوسا را شوهر دادند

با فروغ در انتهای راه

عشق، نیچه و داریوش آشوری