رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۸۵

اگر فرصت داشتم

از عادات مخصوص سال نو، یکی هم قول و قرار و عهد و پیمان‌هایی‌ست که مردم با خودشان می‌بندند! مثلا اینکه در سال جدید، کشیدن سیگار را ترک کنند، و یا برای اضافه وزنی که دارند، رژیم بگیرند..

این قول و قرار و عهد و پیمان‌ها البته فقط و صرفا به همین مسائل مادی و ملموسی که به تندرستی و روزمره‌‌گی آدمها مربوط می‌شود، محدود نیست. آرزومندی‌هایی در نزد ما نیز وجود دارد که بیشتر بعدی معنوی دارد. شاید نوعی حسرت‌مندی، یا امیدواری و یا تلنگری به‌ظرف اندیشۀ خودمان.

«اگر فرصت داشتم» چه بسا حدیث نفس و شرح آرزوهای کسانی از جمع ماست.

از اینجا بشنوید!