Jun 2007


تجربه‌ی خوردن تریاک در هلند

در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، سراغ مرد ایرانی رفتم که پانزده سال است در هلند زندگی می‌کند و به قول خودش «چهار سال است اعتیاد را ترک کرده اما هنوز پاک نیست».گفت‌وگو با زینب پیغمبرزاده، فعال امور زنان و جامعه‌شناس:
روزهای پربار زندانی بودن

گفت‌وگو با زینب پیغمبرزاده: «هر جامعه‌شناسی آرزو دارد بتواند تا این حد به معتادان نزدیک شود. هر روزنامه‌نگاری آرزو می‌کند شرایط یک روز زندگی در زندان را از نزدیک ببیند. خب، این شرایط برای من به وجود آمد و من سعی کردم از آن شرایط یک تصویر کامل به دست آورم؛ حداقل از همان بند ۳ که داخلش بودم. می‌خواستم تلاش کنم، تا با تصاویری که به دست می‌آورم، هم بتوانم به جامعه‌شناس‌ها کمک کنم و هم به فعالین اجتماعی».گفت‌وگو با کارگردان سوییسی تهران ساعت یازده شب:
جوا‌نانی با آرزوی پول و شهرت

ونسا لونژی کارگردان سوئیسی فیلم "تهران ساعت11شب"می گوید:«خواب دیدم که در خیابان های تهران قدم می‌زنم و با مردم فارسی حرف می‌زنم. پیش از آن، هیچ تصوری از ایران نداشتم غیر از کتاب‌هایی که در موردش خوانده بودم. همین رؤیا مرا به ایران برد. آنجا فارسی را یاد گرفتم،دوستان زیادی پیدا کردم و تصمیم گرفتم دوربین را به هجده جوان بدهم تا از زندگی خودشان فیلم بگیرند.»گفت‌وگو با سیف اله صمدیان، مدیر مسئول مجله‌ی تصویر سال:
کی گرفته، چی گرفته

سیف اله صمدیان، مدیر مسئول مجله‌ی تصویر سال، می‌گوید: «باید به‌قول معروف دوزاری‌تان بیفتد و تازه‌دیدن را در نگاه‌تان ادامه بدهید،تا دچار روزمرگی در نگاه کردن نشوید. در این صورت اتفاق‌های زیادی را، حتی در اتاق خالی خود، می‌توانید پیدا کنید که برایتان سوژه‌ی یک فیلم بزرگ می‌شود؛ چه برسد به این‌که بروید در اجتماع و ردپای انسان را دنبال کنید. زیاد شعاری شد، هان؟...»