تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

تازه‌های نشر: «بودریار و هزاره»

«بودریار و هزاره» نوشته کریستوفر هروکس با ترجمه محمدمیلانی در ۱۲۰۰ نسخه از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

این کتاب که جزء مجموعه «مواجهات پست‌مدرن» ویراسته آپیگنانسی است، می‌کوشد مواجهات مقولات بنیادین دوران کلاسیک و مدرن را در فضای پست‌مدرن روایت کند.

عرصه‌های مطالعاتی که در مجموعه «مواجهات پست‌مدرن» بدان‌ها پرداخته شده، مثل نشانه‌شناسی، نقد فرهنگی، واسازی، نقد پسااستعماری، اکولوژی، انسان‌شناسی، روان‌کاوی و...تلاش مولفان و ویراستاران این مجموعه بر معرفی حوزه‌های مطالعاتی بینارشته‌ای را نشان می‌دهد.


مقدمه کتاب با این عبارات آغاز می‌شود: «در ۱۹۹۶ از ژان بودریار سئوال شد که او در واپسین شب سال ۲۰۰۰ کجا خواهد بود؟ او جواب داد «هر جایی بیرون از این دنیا». اساس سخن وی بی هیچ درنگی، به جایگاه و موقعیت آدمی در فاجعه‌ای به نام هزاره مربوط می‌شد. وی با بیانی تمسخرآمیز این مسئله را که در قطعه‌ای از اشعار شارل بودلر جلوه داشت نشان می‌دهد.»

این کتاب، توصیف‌گر تفکر هزاره و وضعیت ناپایدار (یا گونه‌ای گذار) آن است که به زعم بودریار در فرانسه و جاهای دیگر وجود دارد.

نیش و کنایه‌های تند و تیز بودریار، فیلسوف و نظریه پرداز فرهنگی فرانسوی، همواره در مناقشات مربوط به جهان مجازی پست مدرن واجد جذابیت‌های انکارناپذیری بوده است. بودریار اساسا تمام قوای نقادانه خود را علیه دنیای سرد و عبوس پست‌مدرن به کار می گیرد تا بنیان آن را زیر سوال ببرد. با خواندن متون بودریار، خواننده با ترفندها و حقه‌های جهان مجازی پست‌مدرن آشنا می‌شود و دید نقادانه‌تری نسبت به این زیست – جهان اتخاذ می‌کند.

هروکس در این رساله کوشیده است مفاهیم بنیادین بودریار را در آستانه هزاره جدید بازخوانی و دستاوردهای وی را برای قرن بیست و یکم تشریح کند.

نویسنده در بخشی از کتاب می‌آورد: «نگاه بودریار به هزاره فن‌آوری، حمایت از انسان در برابر کدها (نشانه‌ها) و ماشین و نیز به معنای کسب پیروزی برای فن‌آوری نیست. فن‌آوری ارتباطی وظیفه ای دارد که به نمایندگی از سوی ما و یا به نفع ما انجام می‌دهد و در این میان، این خود فرآیند است که به تباهی کشیده می‌شود... تلویزیون باعث بروز بی‌تفاوتی، حس فاصله، شکاکیت و یاس در ما می‌شود، آن هم با دنیایی از توهم که برایمان خلق می‌کند.»

قیمت این کتاب، ۱۴۰۰ تومان است.


در همین رابطه:
تازه‌های نشر: «قیام پرشور: انقلاب جنسی در ایران»
«تازه‌های نشر: «دیوانه‌ای در شهر
تازه‌های نشر: «پیکاسو»
تازه‌های نشر: «بخارا»
تازه‌های نشر: «ناشناس در شبکه اینترنت»
تازه‌های نشر: «تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران»
تازه‌های نشر: «عرصه سوم»

نظرهای خوانندگان

متشکر و سپاسگذارم
از معرفی به جا و کاملتان. موفق باشید

-- محمد میلانی ، Sep 23, 2008 در ساعت 11:57 AM

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)