تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

تازه‌های نشر: «عرصه سوم»

چهارمین شماره از نشریه الکترونیکی «عرصه سوم» با موضوع «جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران» با مطالب گروهی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران منتشر شده است.

سهراب رزاقی نویسنده مقاله «آموزش حقوق بشر و قدرت‌یابی شهروندان» می‌نویسد: «هدف آموزش حقوق بشر، ساختن شهروند مسئول و فعال در یک جامعه مدنی دموکراتیک، پویا و شاداب است. چرا که شهروندان باید قادر به تفکر نقادانه باشند و انتخاب‌های اخلاقی انجام دهند. تنها افراد و گروه‌هایی برای حفظ و دفاع از حقوق بشر تلاش خواهند کرد که آنها را بفهمند و درک کنند.»

آسیه امینی نیز در مقاله «مدافعان حقوق بشر در ایران» شرایط مدافعان حقوق بشر در این کشور، نقاط ضعف و قوت، امیدها و آسیب‌های آنها را بر شمرده است.

خانم امینی در مورد برخی تهدیدهای بیرونی و درونی مدافعان حقوق بشر می‌نویسد: «مدافعان حقوق بشر در ایران، در معرض فشارها، خطرات امنیتی، انسداد خبری، سانسور، حذف شدن از صحنه‌های رسمی و قانونی، نادیده گرفته‌شدن و حتی خطرات جانی هستند، به طوری‌که از انسانی‌ترین و مدنی‌ترین فعالیت‌هایشان در جهت حمایت و حفظ کرامت افراد نیز تعابیر سیاسی شده و باعث سرکوب می‌شود. از همین روست شاید که به کل، گفتگو درباره حقوق بشر، به جای راه‌یافتن به عرصه‌های عمومی و وارد شدن به افکار عمومی، تبدیل به یک شیء سیاسی شده است.»

«عرصه سوم» را در اینجا بخوانید

«حقوق بشر و کارگران» نوشته مجید اعزازی، «پویش تاریخی حقوق بشر در اسناد تاریخی» به قلم احمد مرادی، «مفهوم شهروندی و حقوق بشر» به قلم حسین آرامی، گفتگو با شاه حسینی درباره اولین نهاد مدنی فعال حقوق بشر در ایران و فریده غیرت رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از دیگر مطالب این شماره نشریه الکترونیکی «عرصه سوم» است.


آقای آرامی در بخشی از مقاله خود آورده است: «حقوق بشر از شهروندی، مفهومی فراملی ساخته است. روندی جهانی که در آن اعضای جامعه، نه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند» ذی‌حق تلقی شده و دیگر به عنوان یک موضوع و یا هدف منفعل و تنش‌پذیر اراده قاطع و مطلق دولت، تلقی نمی‌شوند.»


در همین رابطه:
تازه‌های نشر: «مگس‌ها»
تازه‌های نشر: «سرگذشت موسیقی جاز»
تازه‌های نشر: «فیروزآبادی در مجلس چهاردهم»
تازه‌های نشر: «نورثنگر ابی»
تازه‌های نشر: «شمس لنگرودی»

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)