May 2009


صدای سکوت

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
صدای سکوتخدای نئون

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
خدای نئوندست ها

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
دست هاسرطان سکوت

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
سرطان سکوتترانه های ناخوانده

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
ترانه های ناخواندهناشنوایان

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
ناشنوایانحرافان

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
حرافانچراغ نئون

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
چراغ نئونتصویر خزنده

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
تصویر خزندهگفتگو با تاریکی

صدای سکوت_ترانه ای از پل سایمون
مانا نیستانی
گفتگو با تاریکی