Oct 2006


گفت‌وگو با داریوش اقبالی
دلم برای عاشقانه‌ها تنگ شده است

دغدغه اصلی زندگی داریوش پس از ترک اعتیاد٬ مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و فعالیت در بنیادی است که تأسیس کرده. امروز، به زندگی امیدوارتر است و می‌گوید دلش برای خواندن عاشقانه تنگ شده. او را در قطار آمستردام دیدم تا ادامه گفت‌وگوی کوتاه زمانه٬ موکول شود به خانه‌ای آرام در شهر پاریس.