تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

صدام را به دست عراقی‌ها ندهيد
وکلای مدافع صدام حسين از جامعه بين المللی درخواست کرده‌اند که از تحويل او به مقامات عراقی برای مجازات، جلوگيری کنند.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، خليل الدوليمی وکيل اول صدام حسين از سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب و رهبران جهان خواسته است که با پادرميانی فوری خود از دستگاه رهبری ايالات متحده آمريکا بخواهند که از واگذاری صدام حسين به کسانی که او آنهارا "دشمنان صدام"، ناميده خودداری کند.

وکيل صدام تاکيد کرده است که صدام يک اسير جنگی است و طبق قوانين بين المللی نبايد در دست دشمنانش قرار گيرد.

دو روز پيش يک دادگاه تجديد نظر در عراق جکم اعدام صدام حسين را تاييد کرد. مقامات دادگاه می گويند که اين حکم نهائی است و قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)

از دست ندهید


ترجیح می دهم راجع به چیزهایی صحبت نکنم

پيروزی قضايی ايرانیان بر استاندار فرانسوی

زبان‌بازی ایرانی

آخرین بازماندگان سیک‌ها در زاهدان

باور کنید او بزرگترین مشت‌زن جهان است