Dec 2009


گفتگوی رادیو زمانه با آیت الله منتظری

گفتگوی
رادیو زمانه
با آیت الله منتظریبرخورددهنده بزرگ هادرون LHC

برخورددهنده بزرگ هادرون
LHCنشست «حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها» در رادیو زمانه

نشست «حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها»
در رادیو زمانهسخنرانی استیون هاوکینگ (Stephen Hawking)

سخنرانی استیون هاوکینگ
مشهورترین فیزیکدان زندۀ جهان