تاریخ


انیمیشن معماری مسجد امام اصفهان

انیمیشن معماری
مسجد امام اصفهان



نخستین کاوش‌های باستان‌شناسی در تخت جمشید

نخستین کاوش‌های باستان‌شناسی
در تخت جمشید



"اعتراف "موزیک ویدئوی از گروه Syndrome

"اعتراف "
موزیک ویدئوی از گروه Syndrome



گفتگوی زمانه با عبدالفتاح سلطانی

گفتگوی زمانه با عبدالفتاح سلطانی
وکیل دادگستری وفعال حقوق بشر



وکیل عاشق

وکیل عاشق
دیدار با وکیل دکتر مصدق
کاری از ناصر زراعتی



همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد

همه آمده بودند
تا فروغ را
بدرقه کنند



چرا مجلس موسسان به خبرگان تبديل شد؟

گفتگوی دکتر بهشتی
دلایل حذف مجلس موسسان