تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

انجمن "واو" بهترين رمان متفاوت ۸۴ را معرفی کرد

پرويز جاهد

مراسم اهدا جوايز واو (انجمن مطالعات آثار داستانی متفاوت) به بهترين داستان‌های متفاوت منتشر شده در سال ۱۳۸۴٬ روز پنج شنبه پنجم بهمن ماه در خانه هنرمندان تهران برگزار شد. اين جوايز که امسال سومين دوره آن برگزار شد، هر ساله به بهترين داستان‌ها و رمان‌های (متفاوت) سال اهدا می‌شود.


جايزه بهترين رمان متفاوت سال ۸۴ به رمان به گزارش اداره هواشناسی فردا اين خورشيد لعنتی نوشته مهدی يزدانی خرم تعلق گرفت.
انجمن واو انجمنی مستقل و غيردولتی است و اعضای آن در چهارچوب تعريفی که برای هنر و ادبيات داستانی متفاوت قائل‌اند به ارزيابی رمان‌ها و داستان‌های منتشر شده در طی سال می‌پردازند. به گفته دبير اين انجمن، آنها ادعا ندارند که فرمولی برای ادبيات داستانی متفاوت يافته‌اند بلکه هدف آنها تنها شناساندن آثاری است که قالب گريزی، جسارت در فرم و آشنازدايی ادبی از ويژگیهای آن است. به اعتقاد او اثر متفاوت اثری است که در فرم و معنا دارای نوآوری و خلاقيت باشد والزاما نبايد ساختار شکن و دچار به هم ريختگی در روايت باشد.

تقدس‌زدايی از باورهای رايج و قالبها و معيارهای پذيرفته شده از مهمترين معيارهای ارزيابی يک داستان متفاوت در نظر داوران انجمن واو است.
در ابتدای مراسم، آرش جواهری، نويسنده رمان رمادی و برنده تنديس بهترين رمان متفاوت سال ۸۳ طی سخنانی، ۴ رکن را برای هنر متفاوت برشمرد:

اثر هنری متفاوت: اثری که در ساختار، ابزار يا نگاه و يا هرسه متفاوت باشد.
هنرمند متفاوت: که مهمترين خصيصه‌اش شجاعت، جسارت و جنون است. آن جنونی که او را وامی‌دارد که چرخ را برهم زند و سنگواره آرامش کسان را فرو ريزد و فرياد زند ساطور تمسخر به گلوگاه گاو جهالت نهاده، اينک به ذبح قداست خدايانتان آمده‌ا‌‌‌م. ای عقوبت درهم شکسته مرا درياب.

هنر دوست متفاوت: که بايد قيد لذت بردن از يک اثر متعارف معمول را کنار بگذارد. (در اينجا سخنران از تجربه خود در کشف رمان خشم و هياهوی فاکنر می‌گويد)

منتقد متفاوت: که بايد خود متفاوت بينديشد چرا که او به جهانی پا می گذارد که در آن برخلاف معمول دوخط موازی به هم می رسند.

به گفته جواهری بايد پذيرفت که آثار متفاوت (غالبا زشت‌اند) چون با معيارهای زيبايی شناسی معمول ناهمخوان‌اند. او وظيفه منتقد را اين دانست که چراغی فراهم آورد و به کشف گمشده‌های زمانه و زيبايی‌های درپيش در ميان تيرگی‌ها بکاود.
پس از آن بيانيه هيئت داوران واو خوانده شد و جوايزی به شرح زير به برندگان اهدا شد:

از ميان ۱۵ اثری که به عنوان آثار متفاوت ادبيات داستانی سال ۸۴ مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفتند، ۵ رمان زير به عنوان نامزد دريافت تنديس بهترين رمان سال، انتخاب شدند:

۱- آهسته وحشی می شوم نوشته حسن بنی عامری
۲- کتاب اعتياد نوشته شهريار وقفی پور

۳- کسی گلدان‌ها را آب نمی دهد نوشته آرش آذرپناه

۴- خيابان بهار آبی بود نوشته حسين آتش پرور

۵- به گزارش اداره هواشناسی فردا اين خورشيد لعنتی نوشته مهدی يزدانی خرم

هيئت داوران واو پس از اهداء لوح تقدير به شهريار وقفی پوربه خاطر رمان کتاب اعتياد، تنديس بهترين رمان متفاوت سال را به مهدی يزدانی خرم (روزنامهنگار و از نويسندگان روزنامه توقيف شده شرق) نويسنده رمان به گزارش اداره هواشناسی فردا اين خورشيد لعنتی به خاطر داشتن پرداختی زيبا، نگاهی نو، ساختاری متفاوت، روايتی درخورتوجه و شجاعانه و زبانی قابل قبول و خلق فضايی مشمئزکننده و آزاردهنده اما صريح و متفاوت اهدا کرد. مهدی يزدانی خرم نيز جايزه‌اش را به روزنامه توقيف شده شرق تقديم کرد.

در پايان هيئت داوران واو، با تقدير از ناشرانی چون نشر چشمه، نشر قصه و نشر گل آذين، تنديس بهترين ناشر متفاوت سال ۸۴ را به نشر ققنوس به خاطر انتشار کتاب به گزارش اداره هواشناسی فردا اين خورشيد لعنتی اهدا کرد.
جان شيدای زن نوشته پيمانه روشن‌زاده، ناديا نوسشته آرش خير آبادی، جنبش چهارپايان نوشته اسماعيل شهبازی، از شيطان آموخت و سوزاند نوشته فرخنده آقايی، ملکه نوشته مهران هاشمی، موسيقی عطر گل سرخ نوشته عمران صلاحی، ويوالدی به قمر چه گفت نوشته امير حسين روحی، در خيابانهای همين شهر نوشته جزر مهران فر، مهتابی و ملکوت نوشته مصطفی اسلاميه و خاطرات عاشقانه يک گدا نوشته حسن فرهنگی در ليست آثار متفاوت انجمن واو قرار داشتند.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)

از دست ندهید


چگونه به هم نپریم؟

کاشیگر و ترس از جوایز ادبی

روزی که آتوسا را شوهر دادند

با فروغ در انتهای راه

عشق، نیچه و داریوش آشوری