گاوستان زمانه


سال جنون گاوی

امسال گاومون زاییده! امیدواریم سیاستمداران دچار جنون گاوی نشوند! گاوصندوق ذخیره ارزی هم با گاوبندی بعضی‌ها خالی و بعد هم کل ماجرا ماست‌مالی شده است! دولت نهم هم تا کنون ثابت کرده که عملا، گاو نه من شیر است!
آخرین مطالب