Jul 2008


«زبان فارسی، سترون یا زایا؟»

عصر روز سه‌شنبه، یکم مردادماه همایشی با عنوان «زبان فارسی، سترون یا زایا» در شهر کتاب مرکزی برگزار شد. در این همایش ابوالحسن نجفی، علی‌محمد حق‌شناس و محمد دبیرمقدم به سخنرانی پرداختند. برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش به این نشست اختصاص دارد.همایش «عصر کریمخانی»

هفته‌ی گذشته در مرکز نشر فرزان، همایشی با عنوان «عصر کریمخانی» برگزار شد که دکتر پرویز رجبی، نویسنده و ایران‌شناس، سخنران این نشست بود. برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش به این نشست اختصاص دارد.مراسم بزرگداشت فرهاد ورهرام

مجله‌ی بخارا كه تاكنون شب‌هایی همچون شب بهرام بیضایی، نصرت كریمی، هوشنگ كاووسی و منوچهر طیاب را در بزرگداشت هنرمندان سینمای ایران برگزار كرده، عصر روز یکشنبه شانزدهم تیرماه با همکاری مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان بزگداشت فرهاد ورهرام را در این مکان برگزار نمود. برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش، به این مراسم اختصاص دارد.بررسی رویکرد فلسفی در سینما

نشست هفتگی شهرکتاب عصر روز سه‌شنبه یازدهم تیرماه به بررسی رویکردهای فلسفی در سینما اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمد ضیمران برگزار شد. برنامه‌ی این هفته‌ی رادیو همایش، به این نشست اختصاص دارد.