موسیقی


گروه راک ایرانی سول نایدس:
"مسابقه می سی ساگا" را ترکوندیم

یک گروه راک ایرانی به نام «سول نایدس» در نخستین مسابقه گروه‌های موسیقی در می سی ساگا شرکت کرده و در میان ده گروه موسیقی که به مرحله نهایی رسیده بودند، رتبه سوم را به دست آورد. رادیو زمانه با یکی از اعضای گروه گفتگو کرده است.