Oct 2006


یک زن ایرانی نخستین استاد مدیریت تنوع فرهنگی هلند شد

هاله قریشی، با ارائه نتایج تحقیق خود که درباره تناقض‌های فرهنگی میان زنان ایرانی مقیم آمریکا و هلند است، استاد کرسی تازه تأسیسس "مدیریت تنوع و تطابق فرهنگی" شد.